De groenste wijk van Leiden

De wijkvereniging Merenwijk bestaat sinds de jaarvergadering (ALV) van januari 2022 uit zes bestuursleden. Hieronder hun portret en functie.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers; ze vergaderen gemiddeld eens per maand.

Gerard van Hees Gerard van Hees
Voorzitter
voorzitter@wv-merenwijk.nl
Christiaan de WitChristiaan de Wit
Penningmeester
penningmeester@wv-merenwijk.nl
Marjolein CancrinusMarjolein Cancrinus, Zijlwijk-zuid
Ledenadministratie
leden@wv-merenwijk.nl
Judith BierensJudith Bierens, Zijlwijk-noord
Wonen, welzijn, zorg
wwz@wv-merenwijk.nl
Hansje HusonHansje Huson, Zijlwijk-noord
Groen
groen@wv-merenwijk.nl
Ewout de VriesEwout de Vries, Donken-Horsten-Rodes
Bestuurslid
info@wv-merenwijk.nl
#(vacature
Wonen, welzijn, zorg
wwz@wv-merenwijk.nl
#De kwadranten van de wijk
De Merenwijk is op te delen in vier kwarten.


Werkgroepen en andere initiatieven in de wijk

De wijkvereniging kent enkele thema-gerichte werkgroepen en ondersteunt verder enkele door anderen gestarte initiatieven uit de wijk.

De werkgroepen van de wijkvereniging:

Centrum/Kopermolen: Gerard van Hees, centrumkopermolen@wv-merenwijk.nl

Verkeer & mobiliteit: Louis Eggen, verkeer@wv-merenwijk.nl

Voetgangersbeweging: Boudewijn Leeuwenburgh, voetgangersbeweging@gmail.com

Zwervuil: Leonie van Blijswijk, zwerfvuil@wv-merenwijk.nl

Redactie website: Wim Guiking, wim@guiking.nl

Andere initiatieven, ondersteund door de wijkvereniging:

Merenwijk Agenda: Marieke Holzapfel, Hansje Huson, kopij@merenwijkagenda.nl www.merenwijkagenda.nl

Voedselbos Okkerheide: Tim Seegers, https://okkerheide.nl/contact/

Stichting DEM, 4 energiecoaches in de Merenwijk, info@duurzameenergiemerenwijk.nl

ZZP-buurtkantine: Cindy Koolhaas, zzpbuurtkantine@cindykoolhaas.com

Samenwerking BplusC-wijkvereniging: Akke Timmermans, Hanneke ten Brink
, Maja Bokma de Boer, cultuurwelzijn@wv-merenwijk.nl

Ondersteunde wijkactiviteiten:

Summer Sail: Akke Timmermans, Werner Hendriks, Hans Schuurman

Burendag Zijlwijk Zuid: Thom Luijben

Netwerkactiviteiten:

Collegetour: Corine de Boer, Marion Goedhart, Oscar Gennissen

Verenigingendag Kopermolen: info@blitz-events.nl

Integratiebijeenkomsts: Jongerenwerk, KC De Regenboog, HTIB, Losa en Narcis

Nieuwjaarsconcerten: KC De Regenboog, Wijkvereniging