De groenste wijk van Leiden

Recreatie in Kagerzoom

De werkgroep Groen & Water van de wijkvereniging Merenwijk heeft in het voorjaar van 2016 gesproken met de gemeente Teylingen. Zij zal ook deelnemen aan de werkbijeenkomst(-en) in oktober 2016 waarin de uitkomsten van de enquete worden besproken.

Afgelopen maanden heeft de werkgroep een en ander geïnventariseerd rond het Kagerzoom gebied. Onderstaand een korte schets van de situatie, om u wat achtergrond te geven bij de enquete van de gemeente Teylingen.

Waarom deze enquete?

Teylingen heeft de grond van Kagerzoom onlangs aangekocht van de provincie. Zij doen nu ook het dagelijks beheer (prullenbakken, maaien etc). De gemeente heeft een budget beschikbaar voor onderhoud en ontwikkeling van het gebied in de komende jaren. In het kader van project Leidse Ommelanden streeft men in de regio naar een versterking van de verbinding tussen stad en platteland, via diverse groene routes. Eind 2016 wil men een plan gereed hebben voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiemogelijkheden in dit gebied. Doelstelling is om het leef- en verblijfsklimaat voor inwoners te versterken en de gemeente aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen.

In Teylingen zijn velen de protesten tegen een jachthaven in de Broek-en-Simontjespolder (2010) nog niet vergeten. In 2015 heeft de Vogelgroep Merenwijk extra aandacht voor de natuur in het bestemmingsplan voor de Strengen weten te realiseren.

De projectleider van de gemeente Teylingen (Bart van Dijk) realiseert zich dat veel Merenwijkers grote waarde aan dit gebied hechten. Hij streeft naar een goede balans van natuur en recreatie. Met een online enquete wil hij peilen welke wensen en ideeën er leven rond het gebied.

Wat zijn de meningen zoal?

De werkgroep Groen & Water van de wijkvereniging Merenwijk vindt het van groot belang dat de mening van alle inwoners van de Merenwijk worden meegenomen in de plannen. Een aantal inwoners heeft zich aangesloten bij belangengroepen.

Vogelwerkgroep Merenwijk onderstreept het unieke karakter van het moerasgebied op de Strengen, waar een grote diversiteit aan vogels leeft en broedt. Diverse betrokkenen geven aan dat de recreatieve druk op de Strengen afgelopen jaren al zo hoog is dat de natuur moeite heeft om te herstellen. Zij vragen met name voor dit gebied om een goede scheiding tussen recreatie (het strandje) en natuur.

Stichting Broek-en-Simontjespolder wil het laatste stuk van de historische polder intact houden als belangrijk ommetjesgebied voor een grote groep Merenwijkers. Boer Theo Warmerdam wil het weiland in de Broek-en-Simontjespolder graag blijven gebruiken. Het is belangrijk voor de continuiteit van zijn bedrijfsvoering.

Golfclub Kagerzoom heeft mogelijk belangstelling om het weiland over te nemen om de golfbaan te kunnen uitbreiden. De Warmondse IJsclub beschrijft op haar website de wens om op hun terrein een skeelerbaan aan te leggen.

Uw mening telt

Voelt u zich betrokken bij de Kagerzoom? Vul dan de enquete in, en help zo de wijkvereniging in haar overleg met de gemeente Teylingen. De enquête bestaat uit 10 vragen en invullen duurt slechts enkele minuten. Invullen is mogelijk tot 22 september 2016.

Meer informatie hierover van de gemeente Teylingen:

https://www.teylingen.nl/Inwoners_en_verenigingen/Meer/Meer_nieuws/Gezocht_ideeen_kagerzoom

De wijkvereniging Merenwijk heeft regelmatig contact met de Stichting Broek-en-Simontjespolder en Vogelgroep Merenwijk beide natuurlijk ook betrokken bij dit traject.