De groenste wijk van Leiden

De Wijkvereniging Merenwijk heeft van de gemeente Leiden voor 2017 en subsidies toegekend gekregen tot een bedrag van € 14.970,26. Dit waren in 2017 de enige inkomsten van de vereniging.

De uitgaven over het jaar 2017 bedroegen € 11.519.43 en zijn als volgt verdeeld:

Aan activiteiten werd een bedrag  van € 9.106,29 uitgegeven. Een deel daarvan ad € 236,55 is overgemaakt aan de buurtvereniging de Zegges voor activiteiten van die vereniging. De vergader- en organisatiekosten € 2.413,14  

Het saldo op de bankrekening per 31 december 2017 bedraagt € 6.237,86. Daarvan is € 4000,- in overeenstemming met de gemeente gereserveerd voor de uitgave van het Wijkkompas, dat in 2018 zal verschijnen.

20  januari 2018