De groenste wijk van Leiden

Merenwijk sofaDe jaarvergadering van Wijkvereniging Merenwijk (de ALV, ofwel Algemene Ledenvergadering) is op maandag 24 januari om 19:30 uur. Naast de gebruikelijke verplichte onderdelen, zoals jaarverslag en financiële zaken, zijn er twee extra onderwerpen: de ontwikkelingen rond de Kopermolen en de bescherming die de Merenwijk heeft tegen hoog water. Van belang is verder de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Er heeft zich gelukkig iemand gemeld als opvolger van de aftredende voorzitter Akke Timmermans, maar het bestuur heeft nog altijd dringend behoefte aan twee of drie nieuwe bestuursleden uit de Leedewijk en de Slaaghwijk.

Vergadering online via beeldscherm thuis

Deze jaarvergadering vindt plaats bij iedereen thuis, want hij zal ook dit jaar online moeten verlopen via beeldschermen. Om deze vergadering te kunnen bijwonen is het nodig om te klikken op een specifieke link. Als het goed heeft, heeft elk lid inmiddels een nieuwsbrief ontvangen met die link, plus instructies hoe een en ander werkt.

De uitgebreide agenda voor voor deze vergadering is als PDF-bestand hier te lezen of te downoaden. In het kort ziet de agenda voor de ALV van 24 januari eruit als volgt:

 1. Goedkeuring concept agenda.
 2. Notulen van de ALV van 22 februari 2021.
 3. Jaarverslagen: van het bestuur en van twaalf activteiten die deels onder de hoede van de wijkvereniging plaatsvonden.
 4. Financiën: begroting en rekening en verantwoording
 5. Verslag kascommissie.
 6. Decharge bestuur over 2021.
 7. Verkiezing kascommissie.
 8. Verkiezing bestuursleden.
 9. Presentatie huidige bestuursleden.
 10. Ontwikkelingen rondom de Kopermolen
 11. Bescherming Merenwijk tegen hoogwater
 12. Rondvraag en sluiting.

Klik op de links in deze agenda voor de benodigde stukken met meer informatie – dat zijn allemaal PDF-bestanden.
Let op! Agendapunt 3 is niet slechts een verslagje van de voorzitter. Dit uitgebreide document bevat tevens korte verslagen van liefst twaalf activiteiten uit de Merenwijk die ofwel zijn voortgekomen uit de wijkvereniging ofwel die zijn gestart door Merenwijkers en ondersteuning kregen van de wijkvereniging.