De groenste wijk van Leiden

Aan het begin van elk jaar houdt de wijkvereniging een ALV (Algemene Ledenvergadering). Dit is de voor verenigingen verplichte vergadering, waarin de gebruikelijke huishoudelijke zaken aan de orde komen: algemeen en financieel verslag over het afgelopen jaar, begroting, aftreden bestuursleden of verkiezen nieuwe bestuursleden. Los daarvan kam er in de loop van het jaar vaker een ALV's worden gehouden.

De documenten die horen bij de jaarlijks verplichte ALV's zijn in het menuutje hiernaast over hieronder per jaar op te roepen