De groenste wijk van Leiden

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2019 zijn gereed, nadat ze zijn geaccordeerd op de bestuursvergadering van 11 februari. Klik hier om ze te lezen. De formele goedkeuring van de notulen gebeurt zoals gebruikelijk op de volgende algemene ledenvergadering.

'Goed gedaan, ga zo voort.' Zo laat zich de reactie samenvatten van de leden van Wijkvereniging Merenwijk op het handelen van het bestuur het afgelopen jaar. Geen harde kritiek klonk er op de algemene jaarvergadering op maandag 28 januari 2019, hooguit suggesties om het nog beter te doen. Stevig was wel de 'ondervraging' van wethouder Fleur Spijker over het beleid van de gemeente Leiden rond de vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen en omgeving.
[update: de (concept) notulen zijn hier te vinden]

FleurSpijker2019jalvGebiedsvisie in april

Nieuws had Spijker niet te melden. Het college van b&w zal naar verwachting ergens in april zijn visie op de ontwikkeling van De Kopermolen en omgeving rond hebben. Daar wilde of kon zij nu niet op vooruit lopen. Zij beloofde veel van de opmerkingen van de leden 'mee te nemen' naar het college.

De wethouder zei wel eerlijk dat de Merenwijk niet bovenaan de lijst staat van Leidse wijken die aandacht vanuit de gemeente verdienen. De zorgen gaan vooral uit naar wijken net buiten het centrum van de stad. Daar hoort de Slaaghwijk niet bij, maar dat deel van de Merenwijk verdient wel extra stimulansen - daar wordt ook voorzichtig aan gewerkt.

Werkgroepen en bestuur

Op de agenda stond ook een document waarin de 'spelregels' voor de samenwerking tussen de wijkvereniging en diverse werkgroepen. Toch werd dat op verzoek van de vergadering niet behandeld, omdat sommige werkgroepen hier nog niet goed over hadden kunnen spreken.