De groenste wijk van Leiden

De wijkvereniging Merenwijk io is op zoek naar een datum!

De groep die zich bezig houdt met de oprichting van de wijkvereniging is op zoek naar een goede datum voor de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze vergadering is naast de oprichtingsvergadering ook een manier om onze plannen te laten zien, en om te horen wat iedereen van een wijkvereniging verwacht.

Zo zullen we op deze vergadering laten zien welke werkgroepen er nu al actief zijn, welke we willen oprichten, en vooral: luisteren naar een ieders wensen.

De avond zal worden geopend door de betrokken wethouder Mevr Damen, als bevestiging dat de goede en efficiente samenwerking met de gemeente Leiden voorop staat!

De wijkvereniging zal zich vooral richten op Merenwijk brede aandachtspunten. Dit zullen we gaan doen naast alle reeds aanwezige organisaties en de gemeente Leiden. Dus zullen we meepraten over de inrichting van kruispunten, zullen we verwijzen naar bijvoorbeeld het meldpunt van de gemeente Leiden (tel 14071), de wijkagenda en praten we mee over de levensloop bestendigheid van de wijk.

Communicatie is cruciaal voor elke wijkvereniging, maar nog belangrijker zijn de vrijwilligers die dit verzorgen. De werkgroep communicatie gaat over alle aspecten rond communicatie, de website, huisstijl, brieven en folders.

De eerste brainstorm bijeenkomst gaat plaats vinden in januari, met een groepje enthousiaste vrijwilligers. Als eerste zal er gekeken gaan worden naar de eisen voor de uiteindelijke website, en zal er een huisstijl ontworpen cq gekozen moeten worden.

Mocht je mee willen denken en doen, dan ben je van harte welkom! Stuur een bericht aan en meldt dat je je wilt opgeven voor de werkgroep communicatie. Je krijgt dan een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.

Repair Cafe Leiden, de organisatie die iedereen helpt bij het repareren van huisraad, heeft een vaste stek in het wijkcentrum in de Horsten. Elke tweede zaterdag van de maand zijn ze beschikbaar om te helpen bij het repareren van apparaten, stoelen, kleding of andere persoonlijke spullen.

Kijk voor de eerstvolgende datum op hun agenda: https://repaircafeleiden.wordpress.com/over-repair-cafe-leiden/

Huis van de Buurt Op Eigen Wieken
Valkenpad 5
2317 AN Leiden

Geinteresseerd? Repair cafe Leiden is ook nog op zoek naar meer helpende handen! Bereik hun via

... ze vergeet de oproep om de bezuiniging te stoppen als titel te nemen.

De boodschap dat de gemeente niet al het onderhoud van de openbare ruimte simpelweg op de inwoners moet schuiven is niet doorgekomen bij het Leidsch Dagblad. In een nogal gekleurd stuk van 22 november 2015 worden de bijzinnen uit de inspraak zoals de wijkvereniging io die afgelopen donderdag heeft gedaan uitgelicht en vergroot.

Geen onderhoud zonder geld. Als de gemeente de grote bezuinigingen doorzet, en de inwoners op die manier eigenlijk voor het blok zet, dan zal het werk van de wijkvereniging om meer mensen te betrekken bij de wijk er niet makkelijker op worden. Wij juigen initiatieven zoals de herinrichting Cliviadal toe, maar vragen ons af of het haalbaar is voor de gehele Merenwijk zonder serieuze ondersteuning van de gemeente.

De wijkvereniging gaat in januari 2016 de werkgroep groen starten. Meedenken en vooral meedoen? Meld je aan via .

Donderdag 19 november 2015 heeft de wijkvereniging Merenwijk io officieel ingesproken bij de behandeling van de nota 'Ruimte voor de stad' in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. De wijkvereniging heeft gepleit voor meer aandacht voor goed onderhoud van het openbaar groen, en dit onderhoud niet te makkelijk af te schuiven op bewoners participatie.

Hieronder vindt u de volledige tekst.

"Maatwerk voor de Merenwijk"

Geachte Voorzitter, gemeenteraadsleden, leden van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, Als bestuurslid van de nieuwe Wijkvereniging Merenwijk in oprichting wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om te reageren op de Visie 'Ruimte voor de Stad'.

De Ridderspoortunnel, onderdeel van de Boterhuisroute, wordt aangepakt. Op dit moment worden er plannen gemaakt over de beschildering en opfleuring van deze kale tunnel. Een bijeenkomst op 17 november 2015 heeft veel ideeen opgeleverd.

Denk mee met dit project, stuur uw ideeen naar de vormgevers! Voor meer informatie: http://leiden.fietsersbond.nl/nieuws/kunst-fietstunnels-wie-denkt-mee

Tien journalisten in opleiding hebben een website gebouwd over de Merenwijk. Hier willen zij graag de Merenwijk een gezicht geven. Een aantal inwoners en gebruikers van de Merenwijk is geinterviewd, en vertellen hun verhaal over onze mooie wijk in Leiden.

http://mensenvandemerenwijk.weebly.com/

De gemeente Leiden heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kappen van 14 bomen, om plaats te maken voor parkeerplaatsen.

Zie de vergunningsaanvraag via deze link hier: Kappen van 14 bomen, Fakkelgras, Lauwerbes, Vossebes en Woudbes

en bekijk de argumentatie hier .