De groenste wijk van Leiden

Op zaterdag 21 maart is de Landelijke opschoondag. Er is dan een grote opruimactie in de Merenwijk.

De afgelopen maanden is heel wat zwerfvuil rond gewaaid dat in bosjes, bomen en water terecht is gekomen. Wij ruimen vooral het vuil op dat op openbare plekken ligt.
Wij richten ons met name op het gebied rond de Kopermolen, de fietspaden, rondom het park en in de Horsten en Donken. Met onze actie willen we bewoners van de wijk attent maken op de milieuvervuiling èn ze het goede voorbeeld geven.
 
Wilt u een keer meedoen? 
De start is in de Regenboogkerk. Het duurt van 11 tot 13 uur.
Wij beschikken over het materiaal.
Opgeven kan bij: zwerfvuil@wv-merenwijk.nl