De groenste wijk van Leiden

De voortgang van de aanpak van de Kopermolen wacht nu op behandeling van dit onderwerp in het College van Burgemeester en wethouders.

Tot de zomer is er geen overleggroep van de gemeente, wijkvereniging Merenwijk, Vastgoed Van der Vorm en de winkeliersvereniging. De projectleider heeft in de klankbordgroep op 1 mei 2018 de route aangeven van bespreken van de uitgangspunten van de Stedenbouwkundige Visie betreffende de Kopermolen. Men wil eerst deze visie voorleggen aan het College van B&W. Daarbij kan een richting bepaald worden: wel of niet (hoog) bouwen in het groen.

Tegelijk maakt men bekend dat de financiële paragraaf bij lange na niet sluitend is en dat zowel de gemeente Leiden als Van der Vorm in deze voorstellen rekening moet houden met forse extra investeringen. De wijkvereniging  beschikt niet over de Stedenbouwkundige Visie.

De huidige interne verbouwing (verwijdering van de 'zaagtand') en aanpassen van de huisstijl gaat  gewoon door.

Zie ook de bijlagen:
- Kaartje met de ruimtelijke visie op Kopermolen en omgeving
- Verslag bijeenkomst Klankbordgroep 5 juli 2017 (pdf)
- Verslag bijeenkomst Klankbordgroep 25 sept. 2017 (pdf)
- Verslag bijeenkomst Klankbordgroep van 1 mei 2018 (pdf)