De groenste wijk van Leiden

De Wijkvereniging Merenwijk en drie bewonerscomités hebben een gezamenlijk persbericht verspreid. Hieronder geeft de wijkvereniging Merenwijk in het kort de achtergronden en geeft links naar betrokken websites.

Websites ondertekenaars

http://www.karpersenforellen.nl/

https://www.skeelerbaannee.com/

http://www.broekensimontjespolder.nl

Visie Veerpolder

De geplande Skeelerbaan ligt formeel in de Veerpolder, waar momenteel een visie ter inzage ligt waarin de functie van dat terrein van industrie naar "Sport en Leisure" wordt omgezet.

https://www.teylingen.nl/Ondernemers/Bouwen_en_vestigen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen_Warmond/Concept_gebiedsvisie_Veerpolder

Een ieder kan een een zienswijze ("zijn mening") indienen tot en met 1 maart 2017.

Visie Kagerzoom

Naast de Veerpolder ligt de Kagerzoom. Hierover is de mening van de inwoners van de Merenwijk gevraagd in een enquete (najaar 2016). Daaruit blijkt overduidelijk dat we voor rust, ruimte en natuur in de Kagerzoom gaan. Plannen in de Veerpolder mogen dat doel niet in de weg staan. De wijkvereniging Merenwijk heeft hierover al ingesproken tijdens de raadsvergadering van de gemeente Teylingen op donderdag 26 januari 2017. Deze inspraak is als zienswijze genoteerd door de gemeente Teylingen.

De wijkvereniging heeft een werkgroep Kagerzoom, binnen de werkgroep Groen & Water. Zij houden zich inhoudelijk met de Kagerzoom bezig.

Bezwaar tegen ontbreken omgevingsvergunning

De wijkvereniging Merenwijk vindt het ongelooflijk dat voor het bouwen en gebruiken van een Skeelerbaan op een huidig groen terrein geen omgevingsvergunning nodig is. Zelfs de Warmondse Ijsclub is hier verbaasd over. Een omgevingsvergunning is de manier om goede afspraken te maken en die ook vast te leggen, zodat voor iedereen duidelijk is wat er mogelijk is bij een bepaald gebruik. Zonder die vergunning zijn omwonenden geheel afhankelijk van beloftes en goede wil. Hoewel de wijkvereniging altijd voor goed overleg is, zijn we ook voor heldere harde afspraken.

Plannen Warmondse Ijsclub Skeelerbaan

https://www.wijc-admin.nl/pages/63/Wat-voor-skeelerbaan-willen-we/

Laatst bekende reactie Warmondse Ijsclub: https://www.wijc-admin.nl/pages/2/Nieuws/?newsID=75

UPDATE 28 februari 2017: https://www.wijc-admin.nl/pages/71/Wat-weet-U-van-de-Skeelerbaan-Teylingen/

Powerpoint WIJC eerste overleg januari 2017

Contact

Naast afstemming met de genoemde partijen is de wijkvereniging natuurlijk benieuwd naar de mening van de overige inwoners van de Merenwijk. U kunt ons altijd bereiken op info@wv-merenwijk. Binnen het bestuur is Michel Vorenhout contact persoon rond dit onderwerp. Heeft u specifieke kennis die u in wilt zetten voor de Merenwijk, zoals juridische kennis van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (niet beperkt tot alleen de Kagerzoom), neem dan contact op met ons!