De groenste wijk van Leiden

bus arriva merenwijkWijkvereniging Merenwijk verzorgt een informatieve bijeenkomst over diverse vormen van vervoer in en rondom de wijk. Dat gebeurt op woensdagavond 28 september in Pop-in (dat tot voor kort het pop-up museum heette, de winkel waar eerder jarenlang de Etos zat). De werkgroep Vervoer van de wijkvereniging verzorgt deze bijeenkomst, die uit drie onderwerpen zal bestaan.1. De bus in de Merenwijk. De afgelopen periode rijdt de bus minder vaak en de laatste bus naar onze wijk vertrekt een stuk voeger. Welke activiteiten ontplooien we om de belangen van de wijkbewoners te behartigen? Daarnaast speelt ook het mogelijk samenvoegen van de beide bushaltes bij de Kopermolen, in het kader van de verbouwing van het winkelcentrum.

2. Kinderen naar school. Onze werkgroep Vervoer is aangehaakt bij een Vlaams onderzoek naar hoe kinderen naar school gaan en welke problemen zich daarbij aandienen. De situatie van de Zijlwijkschool is onderzocht, met verrassende uitkomsten.

3. Leidse Ring Noord. De Willem de Zwijgerlaan wordt omgebouwd naar de Leidse Ring Noord. Wat inhoudt dat er meer verkeer over deze Ring wordt geleid. Welke gevolgen heeft dat voor voetgangers, fietsers en automobilisten woonachtig in de Merenwijk?

De aanvang is 19.30 uur, het pand gaat om 19 uur open.