De groenste wijk van Leiden

kruisingDe aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse kruising van de IJsselmeerlaan met de Willen de Zwijgerlaan start waarschijnlijk niet vóór 2023. Dit werk maakt onderdeel uit van de opwaardering van de WdZ-laan tot onderdeel van de Leidse Ringweg Noord. Dat stuk ringweg loopt vanaf de A44/Plesmanlaan, via de Schipholweg, de WdZ-laan en de Zijlbrug tot in de polder voorbij Leiderdorp.

Meer informatie over de inhoud en de planning van de werkzaamheden is te verkrijgen op een inloopbijeekomst op maandag 30 september van 19:30 - 21:30 uur. In tegenstelling tot wat in ons eerdere bericht hierover staat, is die bijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging Roodenburg op sportpark Noord. Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst, en kan via mailadres .

Aanpassen aan verkeersdrukte

De Leidse Ringweg Noord maakt onderdeel uit van een complete ringweg rondom Leiden – meer informatie hierover in ons eerdere bericht. De plannen voor het noordelijke deel dateren van 2016, maar zijn nu geactualiseerd. Aanpassing bleek noodzakelijk wegens verwachte toegenomen verkeersdrukte. Onder meer de Dellaertweg (onder het gebouw van Achmea door) moest in de plannen worden opgenomen, mede om de nieuw te bouwen brandweerkazerne goed bereikbaar te houden.

Extra kosten

bushalte vossemeerlaanDe bushaltes bij de Fakkelgras, Broekweg en Vossemeerlaan krijgen een opknapbeurt. Het gaat om de haltes aan de buitenzijde van de rondweg, die eind vorig jaar weer in gebruik werden genomen. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van hun ruimte, al kan er soms enige hinder ontstaan. Tijdens het werk zullen de bussen bij de haltes op de rijbaan stilstaan.

Vossemeerlaan – di. 3 t/m vrij. 6 september. De tegels die nu liggen op het fietspad worden vervangen door rood asfalt. Tegelijk worden de bochten iets vloeiender gemaakt - die zijn nu veel te hoekig (zie foto).

Fakkelgras – ma. 9 t/m vrij. 13 september. Tijdens het werk stoppen de bussen op de rijbaan. Tijdens de spits wordt niet gewerkt.

Broekweg – ma. 16 t/m vrij. 20 september. Tijdens het werk stoppen de bussen op de rijbaan. Tijdens de spits wordt niet gewerkt.

De skeelerbaan die zal worden aangelegd in de Veerpolder, waar al jarenlang 's winters de ijsbaan ligt, zal slechts beperkt overlast veroorzaken in de nabij gelegen woonbuurten in de Merenwijk. Dat is een gevolg van uitgebreid overleg tussen de Warmondse IJsclub, de gemeente Teylingen en de bewoners van de Karpers en de Forellen. Er zijn afspraken gemaakt over het beperken van de overlast door licht, geluid en parkeren, terwijl de gemeente Leiden hiervoor metingen zal verrichten.

Al in 2016 kwam de IJsclub met een plan voor een skeelerbaan, wat direct op veel weerstand stuitte bij de bewoners van de Karpers en de Forellen. Zij vreesden voor veel overlast. Hierover is veel overleg gevoerd. Uiteindelijk is begin augustus een convenant ondertekend door de drie hoofdpartijen: de gemeente Teylingen, de IJsclub en de Vereniging van Eigenaren in de Karpers en Forellen. Zij werden vertegenwoordigd door achtereenvolgens wethouder Arno van Kempen, Philip van der Post en Louis Eggen.

In het convenant staan afspraken die de overlast voor Leidse omwonenden door gebruikers van de Veerpolder zoveel mogelijk moeten beperken. Het bevat ook afspraken voor een betere communicatie door en tussen partijen. Wethouder Van Kempen: “Deze aanpak is een voorbeeld van goed nabuurschap: naar elkaar luisteren en samen tot oplossingen komen. Zo kunnen wonen en recreëren samengaan. Ik ben blij dat we met Leidse omwonenden via de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen tot goede afspraken hebben kunnen komen en dat met de aanleg van de skeelerbaan kan worden gestart. Teylingen vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen het hele jaar door kunnen sporten en bewegen. Dit past bij een ambitie om een vitale samenleving te zijn." De gemeente zet na de zomer het gesprek voort met alle gebruikers van de Veerpolder.

convenant skeelerbaan

LeidseRingNoordDe Willem de Zwijgerlaan zal in de toekomst een stuk drukker worden, omdat hij deel uitmaakt van een grote ringweg rondom Leiden. Over de verdere ontwikkeling van de plannen hiervoor komt de gemeente Leiden meer vertellen op maandag 30 september in Theehuis Noord, van 19:30 uur tot 21:30 uur.

De ringweg die rondom Leiden en Leiderdrop komt, is bepaald niet mooi ringvorming. De Willem de Zwijgerlaan maakt deel uit van de Leidse Ringweg Noord, die westwaarts verder bestaat uit de Schipholweg en de Plesmanlaan en oostwaarts via de Zijlbrug uit de Oude Spoorbaan. Kijk voor meer info op de webpagina over de Leidse Ring.

Het plan is onder meer om de kruising van de WdZ-laan met de IJsselmeerlaan ongelijkvloers te maken. De tunnel bij het Kooiplein wordt dan als het ware verlengd tot onder de kruising door. Hoe dat er precies uit komt te zien, zal de gemeente dus op 30 september komen uitleggen. In een eerder bericht vorig jaar meldden we dat er fikse vertraging was opgetreden bij dit project.

Voor de bijeenkomst van 30 september zijn vooral omwonenden uitgenodigd - zie hiervoor de bijlage. Merenwijkers zijn niet uitgenodigd, maar wel welkom.

bus3 4Busmaatschappij gaat de naamgeving van de buslijnen door de Merenwijk iets veranderen, maar de bussen blijven precies rijden zoals het afgelopen half jaar. De wijziging gaat in per zondag 14 juli. Meer informatie is te vinden op de website van Arriva.

De bouw van een zendmast nabij Dekker Tennis in Warmond is inmiddels begonnen. Voorlopig gebeurt er weinig anders dan ruimte maken: hekken en groen verplaatsen. Rond 25 juni wordt het een stuk drukker, zo laat de gemeente Teylingen weten. Dan wordt er gewerkt aan de fundering van de mast, waaronder het storten van beton. De opbouw van de mast start op dinsdag 16 juli. Daarbij wordt een deel van het parkeerterrein afgezet. Al het werk zal naar verwachting op 23 juli zijn afgerond.
Wie als omwonende of anderszins geïnteresseerde vragen heeft, kan contact opnemen via telefoon 14 0252 of e-mail .

Enkele bewoners van de Punterwerf waren begin dit jaar niet blij dat de bus, dankzij de nieuwe dienstregeling, weer enkele malen per uur vlak bij hun woning stopt en optrekt. Binnenkort wordt het daar juist rustiger omdat de bovengrondse glasbak wordt vervangen door een ondergronds exemplaar, wat minder lawaai betekent.
De ondergrondse container liggen even verderop al klaar, op de Drontermeerlaan. Op die plek worden eveneens containers vervangen door ondergrondse varianten. De containers daar staan op een parkeerplaats, en waren daardoor altijd al minder hinderlijk.

container punterwerfcontainers drontermeerlaan

lijnennetkaartje arrivaSinds begin december 2018 rijdt de bus weer een dubbel rondje door de Merenwijk: linksom en rechtsom. Fijn! Maar wat is precies het verschil tussen lijn 3 en lijn 4? Waar gaat lijn 3 naartoe en hoe rijdt die, en waar brengt lijn 4 ons heen? Busbedrijf Arriva heeft er een vrijwel onnavolgbaar zoekplaatje van gemaakt.

[UPDATE] Naderhand is de lijnennetkaart van Arriva aangepast. Nu rijden lijn 3 en lijn 4 beide naar station De Vink. Hiernaast staat de nieuwe versie van de lijnennetkaart. Klik erop voor een grotere versie. Onderaan dit artikel staat ook een grotere versie. [einde update]

'Halte Merenwijk'

Arriva meldt op zijn website het volgende: "Lijn 3 rijdt na de halte De Rode’s linksaf naar de halte Merenwijk en rijdt vanaf hier verder als lijn 4. Lijn 4 rijdt de ronde door de Merenwijk in omgekeerde richting en rijdt vanaf de halte Merenwijk als lijn 3 naar Leiden Centraal." Is dit duidelijk? Let op: "halte Merenwijk" is de halte bij de Bessen, ofwel dichtbij het spoor.