De groenste wijk van Leiden

LeidseRingNoordDe voorgenomen aanleg van de 'Leidse Ring Noord' (over de Willem de Zwijgerlaan) heeft geleid tot grote problemen in de Leiderdorpse politiek. De Lokale Partij Leiderdorp (LPL) wil niet dat er tot 70 km/u mag worden gereden over het Leiderdorpse deel van die ringweg. De LPL heeft daarom het vertrouwen opgezegd in het college van b&w, dat nu geklapt is.

Wijkvereniging Merenwijk is boos op wethouder Asley North over enkele uitspraken die hij deed over de bereikbaarheid van de Merenwijk en de binnenstad. North heeft te weinig oog voor de belangen van de Merenwijkers. Hij heeft, vindt de wijkvereniging, te weinig geluisterd naar de bewoners en vindt op grond van verkeerde argumenten dat herstel van het noordelijke fietspad over de Zijlbrug niet nodig is. Een brief met deze strekking heeft de wijkvereniging gestuurd aan de gemeenteraad en de wethouder, in de hoop dat hen dit op andere gedachten brengt.

Lees ook het gehele bericht van de werkgroep Verkeer en mobiliteit.

kruisingAls we kijken naar de plannen voor de ringweg rond Leiden en vooral de Leidse Ring Noord, vragen we ons af: wat wil de gemeente nou? Ruim baan voor de auto, of toch echt meer ruimte voor de fiets en openbaar vervoer?

Dit ongeveer is de teneur van een brief die de Wijkvereniging Merenwijk heeft gestuurd naar de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. Met veel aandacht voor herstel van de 'noordelijke' fietsroute over de Zijlbrug.

Bekijk hier de hele brief (pdf).

kruisingKrijgt de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van Huisman 9 rijstroken en ter hoogte van het Kooiplein 8 stroken? Wordt er een sterk verkeer aantrekkende route met snelle doorstroming aangelegd dwars door onze stad? Betekenen de plannen nu echt dat er een verbetering komt voor het gebruik van de auto terwijl het terugbrengen van het fietspad aan de noordzijde, waarop de Merenwijk nog steeds aandringt, geen eens meer wordt genoemd? Moeten we straks vanaf de IJsselmeerlaan met de auto eerst via een parallelweg en via de rotonde bij het Kooiplein rijden om pas daarna op de Willem de Zwijgerlaan in te kunnen voegen richting NS station Leiden Centraal en Oegstgeest? Kortom, moeten de Merenwijkers de tol betalen voor het autoluw maken van de binnenstad?

Dat zijn vragen die spelen naar aanleiding van het nieuwe kaderbesluit Leidse Ring Noord en de ontwerpen voor de Willem de Zwijgerlaan/Oude Spoorbaan zoals deze zijn gepresenteerd op de inloopavond afgelopen maandag 30 september.

Wij vinden dat dit anders kan en anders moet. Geen toename van extra autoverkeer stimuleren, maar juist maatregelen nemen om de groei van het autoverkeer af te remmen. Dan zouden de geplande grote geluidschermen langs de Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan niet nodig zijn. Kortom, wij stellen ons de vraag: “Leidse Ring Noord, snelweg of snel weg”.

Werkgroep Verkeer en Mobiliteit

tekening kruising

kruisingDe aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse kruising van de IJsselmeerlaan met de Willen de Zwijgerlaan start waarschijnlijk niet vóór 2023. Dit werk maakt onderdeel uit van de opwaardering van de WdZ-laan tot onderdeel van de Leidse Ringweg Noord. Dat stuk ringweg loopt vanaf de A44/Plesmanlaan, via de Schipholweg, de WdZ-laan en de Zijlbrug tot in de polder voorbij Leiderdorp.

Meer informatie over de inhoud en de planning van de werkzaamheden is te verkrijgen op een inloopbijeekomst op maandag 30 september van 19:30 - 21:30 uur. In tegenstelling tot wat in ons eerdere bericht hierover staat, is die bijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging Roodenburg op sportpark Noord. Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst, en kan via mailadres .

Aanpassen aan verkeersdrukte

De Leidse Ringweg Noord maakt onderdeel uit van een complete ringweg rondom Leiden – meer informatie hierover in ons eerdere bericht. De plannen voor het noordelijke deel dateren van 2016, maar zijn nu geactualiseerd. Aanpassing bleek noodzakelijk wegens verwachte toegenomen verkeersdrukte. Onder meer de Dellaertweg (onder het gebouw van Achmea door) moest in de plannen worden opgenomen, mede om de nieuw te bouwen brandweerkazerne goed bereikbaar te houden.

Extra kosten

bushalte vossemeerlaanDe bushaltes bij de Fakkelgras, Broekweg en Vossemeerlaan krijgen een opknapbeurt. Het gaat om de haltes aan de buitenzijde van de rondweg, die eind vorig jaar weer in gebruik werden genomen. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van hun ruimte, al kan er soms enige hinder ontstaan. Tijdens het werk zullen de bussen bij de haltes op de rijbaan stilstaan.

De skeelerbaan die zal worden aangelegd in de Veerpolder, waar al jarenlang 's winters de ijsbaan ligt, zal slechts beperkt overlast veroorzaken in de nabij gelegen woonbuurten in de Merenwijk. Dat is een gevolg van uitgebreid overleg tussen de Warmondse IJsclub, de gemeente Teylingen en de bewoners van de Karpers en de Forellen. Er zijn afspraken gemaakt over het beperken van de overlast door licht, geluid en parkeren, terwijl de gemeente Leiden hiervoor metingen zal verrichten.

Al in 2016 kwam de IJsclub met een plan voor een skeelerbaan, wat direct op veel weerstand stuitte bij de bewoners van de Karpers en de Forellen. Zij vreesden voor veel overlast. Hierover is veel overleg gevoerd. Uiteindelijk is begin augustus een convenant ondertekend door de drie hoofdpartijen: de gemeente Teylingen, de IJsclub en de Vereniging van Eigenaren in de Karpers en Forellen. Zij werden vertegenwoordigd door achtereenvolgens wethouder Arno van Kempen, Philip van der Post en Louis Eggen.

LeidseRingNoordDe Willem de Zwijgerlaan zal in de toekomst een stuk drukker worden, omdat hij deel uitmaakt van een grote ringweg rondom Leiden. Over de verdere ontwikkeling van de plannen hiervoor komt de gemeente Leiden meer vertellen op maandag 30 september in Theehuis Noord, van 19:30 uur tot 21:30 uur.

De ringweg die rondom Leiden en Leiderdrop komt, is bepaald niet mooi ringvorming. De Willem de Zwijgerlaan maakt deel uit van de Leidse Ringweg Noord, die westwaarts verder bestaat uit de Schipholweg en de Plesmanlaan en oostwaarts via de Zijlbrug uit de Oude Spoorbaan. Kijk voor meer info op de webpagina over de Leidse Ring.

Het plan is onder meer om de kruising van de WdZ-laan met de IJsselmeerlaan ongelijkvloers te maken. De tunnel bij het Kooiplein wordt dan als het ware verlengd tot onder de kruising door. Hoe dat er precies uit komt te zien, zal de gemeente dus op 30 september komen uitleggen. In een eerder bericht vorig jaar meldden we dat er fikse vertraging was opgetreden bij dit project.

Voor de bijeenkomst van 30 september zijn vooral omwonenden uitgenodigd - zie hiervoor de bijlage. Merenwijkers zijn niet uitgenodigd, maar wel welkom.