De groenste wijk van Leiden

De gemeente Leiden heeft vandaag, 13 december, een nieuw gebiedspaspoort voor de Merenwijk gepresenteerd. Daar zit een kaart bij met voorstellen hoe winkelcentrum de Kopermolen en directe omgeving kunnen veranderen: met drie of acht bouwlagen bovenop het winkelcentrum en een woontoren los daarvan. Die kaart is erg klein, en de lettertjes zijn heel dun. In dit artikel zijn delen van die kaart uitvergroot weergegeven. Ook de toelichting (de legenda) is hier beter leesbaar.
Klik telkens op een afbeelding voor een vergrote versie, die opent in een nieuw tabblad van de browser.

1. De legenda (toelichting) (zonder verdere vergroting)

De sfeerloze Kopermolen kan vooral verbeteren door meer winkels voor niet-dagelijkse aankopen en meer of betere horeca, terwijl de openbare ruimte meer groen kan gebruiken en bankjes of zitplekken. Dat komt naar voren uit de enquête die de gemeente Leiden heeft laten houden in de Merenwijk. Wat nieuwbouw betreft: iets minder dan 30% vindt dat er wel bijgebouwd mag of moet worden, maar dan liefst bovenop de winkels – van bijna niemand (ruim 8%) mag dat in het wijkpark.

In het proces rond de vorming van een nieuw centrumgebied voor de Merenwijk is er maandag 22 oktober een belangrijke voortgangsbijeenkomst. De zes deelgroepen die er onder de hoede van de wijkvereniging zijn ontstaan doen dan verslag aan elkaar. Tevens vertelt Gijsje Jacobs meer over de aanpak door de gemeente Leiden en iets over het resultaat van de enquete (die nog tot en met zondag 21 oktober via deze link is in te vullen).

De zes themagroepen gaan met de nieuwe informatie door met hun denk- en overlegwerk en vier weken later wisselen zij weer onderling informatie uit. De zes themagroepen bogen zich over deze onderwerpen:

  • hart van de wijk
  • winkels en voorzieningen
  • wonen en leven
  • groen, duurzaamheid
  • bereikbaarheid
  • zzp'ers

De bijeenkomst is op maandag 22 oktober om 20 uur in buurtcentrum Op Eigen Wieken. Wie ook zou willen meedenken en -werken binnen een van de groepen, kan zich maandag alsnog aansluiten.

bouwplekkenNieuwe woningen bouwen in het centrum van de Merenwijk mag wel, maar dan bij voorkeur bovenop het bestaande winkelcentrum of op de parkeerplaatsen, maar zeker niet richting wijkpark. Deze opvatting leeft sterk in de wijk, zo bleek op de inloopbijeenkomst die de gemeente Leiden op maandag 8 oktober verzorgde in De Regenboog. Circa 160 mensen kwamen hun mening geven door het plakken van gekleurde stickers op grote informatievellen.

Leuker, veiliger, duurzamer

Deze opvatting over bouwen zal geen verrassing zijn voor wie zijn oor de afgelopen weken te luisteren legde of enkele websites en sociale media raadpleegde. Maar er leven nog veel meer ideeën, zo bleek uit het 'stickers plakken'. Ideeën om het winkelcentrum en het hele hart van de Merenwijk leuker, veiliger of duurzamer te maken.

kopermolen overzichtDe gmeente Leiden vraagt in de Merenwijk rond wat bewoners willen met de Kopermolen en het omringende gebied, dus met het 'hart van de wijk'. Dat doet de gemeente op drie manieren:
1. straatinterviews
2. een enquete
3. een bijeenkomst.

De straatinterviews zijn op 5 en 11 oktober, dus met toevallig aanwezigen.
De enquete kan iedereen online invullen, of bij de bieb, Op Eigen Wieken en winkel Warmpjes.
De bijeenkomst is op maandag 8 oktober in Regenboog, van 16 - 20 uur.

Meer informatie over deze activiteiten staat op de Kopermolenpagina van de website van de gemeente.

De vragen uit de enquete

Dit zijn de tien vragen uit de enquete:

merenwijkvrouw geelWinkelcentrum de Kopermolen en het hele centrum van de Merenwijk behoeven verbetering. Namens de gemeente Leiden voert Gijsje Jacobs de regie over het proces om van Merenwijkers te vernemen wat zij vinden en willen. Via de gemeentelijke nieuwsbrief (hier aan te vragen) vraagt zij nu om haar foto's te sturen over de Kopermolen en omgeving. Dus wie foto's heeft die tonen hoe mooi of lelijk de Kopermolen en omgeving zijn, hoe fijn of vervelend het daar is, hoe (on)veilig, hoe bijzonder of wat dan ook, kan die mailen naar .

info4sept2018Heel wat vragen hebben Merenwijkers nog over de verbouw van de Kopermolen en vooral over het bijbouwen van woningen en de hele inrichting van het hart van de wijk. Dat bleek op de bijeenkomst die de wijkvereniging belegde op dinsdagavond 4 september. Niet alle wijkbewoners waren bereikt met een uitnodiging, toch waren er circa honderd personen aanwezig.

Vragen verzamelen

De vragen konden soms al beantwoord worden, maar het doel van de avond was vooral het verzamelen van vragen (zie onderaan dit artikel).

Het proces rond de herontwikkeling van de Kopermolen (nieuwbouw en 'hart van de wijk') gaat helemaal opnieuw, zo heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het bestuur van Wijkvereniging Merenwijk wil alle leden en belangstellenden op de hoogte stellen van de ontwikkelingen en vragen hierover beantwoorden voor zover mogelijk. Tegelijk nodigen we iedereen uit actief te worden binnen dit nieuwe, nog te starten participatieproces.

Daarom is er een wijkbijeenkomst op:
dinsdagavond 4 september 2018 in De Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden.

Programma:
19:30 uur, Inloop met koffie en thee
20:00 uur, Aanvang bijeenkomst
-    Opening
-    Toelichting participatieproces; verantwoordelijkheid en regie ligt bij de gemeente
-    Vragen stellen en suggesties geven
-    Uitnodiging om actief te worden in het participatieproces
-    Wie heeft zin om de werkgroep te versterken met zijn of haar kennis op dit gebied?
21:30 uur, Sluiting bijeenkomst

Akke Timmermans, voorzitter van de wijkvereniging, licht hieronder de stand van zaken toe.