De groenste wijk van Leiden

inloopbijeenkomst7juni2019De 'inloopbijeenkomst' die de gemeente Leiden op vrijdagavond organiseerde in de 'huiskamer' van het winkelcentrum De Kopermolen leverde geanimeerde discussies op. Wethouder Fleur Spijker en diverse andere personen namens de gemeente kwamen luisteren naar de reacties van bewoners de op tweede versie van het Gebiedspaspoort Kopermolen. Bestaande verschillen van inzicht en opvatting werden amper overbrugd.
Op donderdag 13 juni kunnen Merenwijkers hun mening over het gebiedspaspoort komen geven tijdens een vergadering van de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Die vergadering begint om 20 uur, maar er staan meer zaken op de agenda. Wie zijn of haar mening wil komen geven, moet dat vooraf melden via de griffie ().

De werkgroep Kopermolen/Centrum van de wijkvereniging heeft zich gebogen over de resultaten van de enquete die de gemeente Leiden in de Merenwijk liet houden nadat de eerste versie van het Gebiedspaspoort Kopermolen op veel kritiek stuitte. Daarna kwam er een tweede versie, maar ook stemt niet iedereen tevreden. Hieronder de bevindingen van de werkgroep.

De belangrijkste steen des aanstoots is de voorgestelde 18 lagen tellende woontoren aan de kop van de Papiermolen.
Na het verschijnen van de eerste versie raadpleegde de gemeente de bewoners via enkele bijeenkomsten, straatinterviews en een enquete. De resultaten daarvan staan vermeld in de Nota van beantwoording (hier te downloaden als pdf-document). Hieronder noemen we de belangrijkste punten uit die nota, plus ons commentaar.

Het herziene Gebiedspaspoort Kopermolen komt nu snel in bespreking op diverse plekken. Lees meer over dat gebiedspaspoort in ons eerdere bericht of in onze nieuwsbrief.

Dinsdag 4 juni bespreekt de werkgroep Centrum/Kopermolen van de wijkvereniging het gebiedspaspoort. Kort daarna kan de wijkvereniging komen met een wat uitgebreidere reactie op het nieuwe gebiedspaspoort.
Vrijdag 7 juni verzorgt de gemeente een inloopbijeenkomst. Waarschijnlijk 's avonds, maar tijdstip en plaats volgen nog.
Donderdag 13 juni (dus niet zoals foutief maandag werd genoemd in onze nieuwsbrief) is er een inspraakmogelijkheid bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad.

gebiedspaspoort2 kleinHet gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is weer een stapje verder. De opmerkingen van Merenwijkers op de conceptversie zijn verwerk door het college van burgemeester en wethouders, zodat dit college nu een nieuwe versie heeft vastgesteld. Daar zal de gemeenteraad nog een beslissing over nemen. Ergens in juni komt er in de Merenwijk een 'inloopbijeenkomst' waarop de gemeente haar visie komt toelichten.

Er wijziging in het nieuwe gebiedspaspoort is dat het 'plangebied' nu is uitgebreid met een deel van de Ketelmeerlaan en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Daarnaast is een van de woningbouwopties komen te vervallen, op de hoek Tuinbank / Ketelmeerlaan. Op de afbeelding zijn alle wijzigingen met roze aangegeven – klik op de afbeelding voor een grotere, leesbare versie.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) zegt in een persbericht: ”Het gebiedspaspoort is na de reactieperiode weer aangepast. We hebben een aantal wensen uit de wijk overgenomen. Ik ben van mening dat het paspoort zoals het er nu ligt, de belangen van de Merenwijkers goed weerspiegelt. Zo gaan we de komende tijd bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken om het dak te gebruiken, bijvoorbeeld met groen, zonnepanelen of tiny houses. Dit spreekt mij erg aan.”

Dit herziene paspoort is hier te downloaden (hele grote pdf, bijna 15 MB).
De werkgroep Kopermolen/centrumgebied van de wijkvereniging Merenwijk kwam begin juni bijeen om zich een mening te vormen over de nieuwe versie van het gebiedspaspoort. Lees hier hun reactie.

De gemeente Leiden is nog steeds bezig met het verwerken van de opmerkingen van Merenwijkers op het 'gebiedspaspoort' dat in december in concept werd gepresenteerd. Maar 'op korte termijn' zal het college van burgemeester en wethouders (b&w) antwoorden op alle vragen en een nieuwe versie van het gebiedspaspoort aanbieden een de gemeenteraad. Dit laat wethouder Fleur Spijker per brief van 15 april weten aan Wijkvereniging Merenwijk.

De brief van wethouder Spijkers is deels een antwoord op een vrij pittige brief die de wijkvereniging op 6 maart stuurde (lees hier). In die brief schreef de wijkvereniging, kort samengevat: "Hallo Fleur, komt er nog wat van? Of praat je alleen verder met bouwers en anderen?" De wijkvereniging benadrukte ook dat het niet alleen moest gaan om het winkelcentrum, maar om het hele 'hart van de wijk', dus inclusief bijvoorbeeld het park, de kinderboerderij en de instellingen rond het Valkenpleintje, zoals Op Eigen Wieken.

Op deze laatste opmerking gaat Spijker niet in. Zij schrijft wel: "Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het gebiedspaspoort, dient dit document als uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingen in het Hart van de Merenwijk." Lees hieronder de hele brief van wethouder Fleur Spijker.

brief spijker15apr19brief spijker15apr19 2

FleurSpijker28jan2019In een brief aan wethouder Fleur Spijker zegt de wijkvereniging Merenwijk 'ernstige zorgen' te hebben over het ontbreken van echte inspraak over de ontwikkeling van het centrum van de wijk. Merenwijkers zijn via enquetes wel gehoord over een 'gebiedspaspoort', maar het blijkt dat de gemeente alleen bezig is met de onwikkeling van het winkelcentrum en directe omgeving en dus niet met een breder opgevat vernieuwd centrum van de wijk.

Uit het (voorlopige) gebiedspaspoort blijkt dat de gemeente goed geluisterd heeft naar de bezwaren die Merenwijkers hebben tegen hoogbouw en bouwen in het groen. Dat vindt de wijkvereniging Merenwijk, zo bleek op 18 december tijdens een bijeenkomst van de verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de ontwikkeling van een nieuw 'hart voor de Merenwijk'.
Update: bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst (pdf 290 kB).

Te klein gebied

Een groot bezwaar is wel dat het 'plangebied' nu te strak begrensd is: alleen het winkelcentrum met de parkeerplaatsen er omheen plus de Papiermolen. Beter is als ook de Ketelmeerlaan en het parkeerterrein voor de apotheker erbij worden betrokken, evenals wijkcentrum Op Eigen Wieken, het wijkpark en de kinderboerderij. Nog beter zou zijn om een koppeling te maken met verbetering van de Slaaghwijk.

3D-weergave met hoogtes

uitgangspuntenkaartHet nieuwe hart van de Merenwijk wordt gezellig, met meer groen en meer zitplekken. Er komen circa 150 woningen bij, maar er wordt niet gebouwd in het wijkpark. Er mag één woontoren bij komen, net zo hoog als de toren die er nu staat. Bovenop het winkelcentrum komen een of twee extra bouwlagen, maar middenop tot wel acht etages. Auto's moeten uit het zicht, liefst ondergronds. Dit schrijft de gemeente Leiden in zijn 'gebiedspaspoort' voor de Merenwijk. Nu mogen de Merenwijkers reageren, waarna de gemeente de plannen kan aanpassen.