De groenste wijk van Leiden

Het proces rond de herontwikkeling van de Kopermolen (nieuwbouw en 'hart van de wijk') gaat helemaal opnieuw, zo heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het bestuur van Wijkvereniging Merenwijk wil alle leden en belangstellenden op de hoogte stellen van de ontwikkelingen en vragen hierover beantwoorden voor zover mogelijk. Tegelijk nodigen we iedereen uit actief te worden binnen dit nieuwe, nog te starten participatieproces.

Daarom is er een wijkbijeenkomst op:
dinsdagavond 4 september 2018 in De Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden.

Programma:
19:30 uur, Inloop met koffie en thee
20:00 uur, Aanvang bijeenkomst
-    Opening
-    Toelichting participatieproces; verantwoordelijkheid en regie ligt bij de gemeente
-    Vragen stellen en suggesties geven
-    Uitnodiging om actief te worden in het participatieproces
-    Wie heeft zin om de werkgroep te versterken met zijn of haar kennis op dit gebied?
21:30 uur, Sluiting bijeenkomst

Akke Timmermans, voorzitter van de wijkvereniging, licht hieronder de stand van zaken toe.

Aan de leden van de Wijkvereniging en de bewoners van de Merenwijk

Nieuw plan voor het Kopermolengebied
Het oude plan van Van der Vorm voor de Kopermolen is terzijde geschoven. Wethouder Fleur Spijker heeft in haar brief van 18 juli 2018 aangekondigd dat er een nieuw participatieproces wordt opgestart om te komen tot een beter plan voor de Kopermolen en het centrumgebied van Merenwijk.

Nota van Uitgangspunten
Er zal een nieuwe Nota van Uitgangspunten moeten komen die voorgelegd wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Deze Nota van Uitgangpunten vormt straks de basis voor de projectontwikkelaar, de gemeente Leiden en voor anderen en geeft de randvoorwaarden aan. Plannen voor het gebied van de Kopermolen worden later aan de hand van de Nota van Uitgangspunten meer in detail uitgewerkt.

Participatieproces
Gijsje Jacobs, stedenbouwkundige, is door de gemeente Leiden aangetrokken om het participatieproces tot aan het goedkeuren door de gemeenteraad  te leiden, waarschijnlijk is dat tot begin 2019.
De eerste kennismakingsgesprekken zijn geweest en een conceptplan van aanpak is besproken.
In het kort heeft het plan 5 hoofdstappen voor het participatieproces:

1.    Inventarisatie/verkenning;
2.    De wijk in en info geven, voorkeuren ophalen over woningen, openbare ruimte, groen etc. d.m.v. bijeenkomsten, straatinterviews, online enquêtes enz.;
3.    Er wordt een concept Nota van Uitgangspunten opgesteld;
4.    Terugkoppeling en reacties op de Nota van Uitgangspunten;
5.    Presenteren definitieve versie Nota van uitgangspunten.

Bij stappen 2 en 4 kunt u straks meedoen en uw meningen en opmerkingen naar voren brengen.

Stap 2. Een belangrijk onderdeel is de online enquête, aangevuld met de interviews. De vragen die daar gesteld worden, vormen de basis voor de uitgangspunten. De uitgangpunten die in het verleden al door de wijkvereniging naar voren zijn gebracht, moeten dus ook in die vragenlijsten terug komen. U kunt ook nieuwe ideeën en opmerkingen kwijt.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen uit de Merenwijk meedoen aan de online enquêtes en interviews.

Bij stap 4 kunt u reageren op de voorlopige Nota van Uitgangspunten.
Let wel dat de meeste stemmen gelden. Dus als uw voorkeur niet gekozen is, zal dat waarschijnlijk betekenen dat het niet door de meerderheid wordt gedeeld.

Bijeenkomsten
Op 4 september komt er een bijeenkomst van de wijkvereniging om het participatieproces met bewoners te bespreken.
Eind september komt er een bijeenkomst met de gemeente Leiden en Gijsje Jacobs.
Wij zullen u op de hoogte stellen van deze data als ze definitief zijn.

Met vriendelijk groet

Akke Timmermans