De groenste wijk van Leiden

kopermolen sept2019Het gaat nog lang duren voordat er iets wordt gebouwd op of rond winkelcentrum De Kopermolen en het 'hart van de wijk' een echt oppepper kan krijgen. Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente op een brief die de wijkvereniging op 19 augustus stuurde aan wethouder Fleur Spijker. In die brief vroeg voorzitter Akke Timmermans hoe de gemeente denkt de wijkvereniging en de Merenwijkers te blijven betrekken bij de planvorming rond de Kopermolen.

Aan concrete plannen kan nu nog niet worden gewerkt, schrijft Bart van Wijk aan de wijkvereniging. Van Wijk is projectmanager Kopermolen en hij spreek nu mede namens wethouder Spijker. Voordat aan concrete plannen kan worden gewerkt, moeten eerst twee zaken worden geregeld:
1. Duidelijkheid scheppen over de rolverdeling tussen de gemeente en bouwer Van der Vorm.
2. Een 'kaderbesluit' laten vaststellen door de gemeenteraad.

Rolverdeling gemeente en Van der Vorm

• Bouwonderneming Van der Vorm is eigenaar van de Kopermolen en die zal ook

de vernieuwing en verbouw moeten doen. De bouwer ziet daar alleen brood in als er tegelijk extra woningen kunnen worden gebouwd, wat extra geld zal opleveren.
• De gemeente Leiden wil en moet extra woningen laten bouwen en heeft een taak om de Merenwijk leefbaar te helpen houden. De gemeente kan met het afgeven van vergunningen mede bepalen wat voor woningen er komen en waar precies.
Gemeente en Van der Vorm moeten daarom komen tot afspraken over ieders rol in het proces. "We hopen eind dit jaar de nieuwe afspraken te kunnen bekrachtigen", schrijft Van Wijk.

Nieuw 'kaderbesluit' in de lente

In het veelbesproken 'gebiedspaspoort' voor Kopermolen en hart van de wijk staat al in grote lijnen wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Daarin zijn 'uitgangspunten' en 'ambities' vastgesteld op diverse thema's. Maar dit is slechts een begin, schrijft Van Wijk. De volgende stap in het 'Leids planproces' is het maken van een 'kaderbesluit'. Kaders geven doorgaans grenzen en voorwaarden aan, en zijn nog niet heel concreet. "Ik hoop en verwacht dat eind van het eerste kwartaal of begin tweede kwartaal van 2020 het kaderbesluit door de gemeenteraad genomen kan worden", schrijft projectmanager Van Wijk.

Overleggroep Kopermolen

"De komende maanden staan dus in het teken van nieuwe samenwerkingsafspraken met Van der Vorm en het voorbereiden van een kaderbesluit en daarmee de basis leggen voor de ontwikkelingen de komende jaren", zo laat Van Wijk weten. Hij voegt eraan toe het belangrijk te vinden dat er voorafgaand aan de vaststelling van het kaderbesluit regelmatig overleg is tussen alle belanghebbenden. Die belanghebbenden zijn dan bijvoorbeeld de ondernemers, de wijkvereniging, het kerkelijk centrum en VvE Papiermolen. Van Wijk stelt voor de Overleggroep Kopermolen (opnieuw) in het leven te roepen, die dan bijvoorbeeld elke twee maanden bijeen komt om elkaar bij te praten.

De hele brief van Bart van Wijk is hier te lezen.