De groenste wijk van Leiden

Als het 'gebiedspaspoort' voor de Kopermolen de komende periode zal worden uitgewerkt in concrete ideeën en plannen, wil de wijkvereniging daar graag aan meedoen. Hoe ziet de gemeente Leiden dat precies voor zich? Dat wil de wijkvereniging graag weten en daarom heeft voorzitter Akke Timmermans-Kuiken aan wethouder Fleur Spijker gevraagd om op te schrijven hoe het proces verdergaat en wat de rol van de wijkvereniging hierin kan zijn.

Constructieve rol

Er moet nog veel gebeuren, stelt Timmermans in haar brief van 19 augustus aan wethouder Spijker. Er zullen plannen worden gemaakt voor woningen, maar ook voor de openbare ruimte, voor parkeren, fiets- en wandelpaden, de aansluiting met het park en een evenementenplein of een lounche-achtige ontmoetingsruimte. "De werkgroepen van de Wijkvereniging willen hier graag een constructieve rol in vervullen", zo laat Timmermans weten aan Spijker.

Multifunctioneel centrum

Speciale aandacht geeft Timmermans ook aan de ideeën over een multifunctioneel centrum. Een gezondheidscentrum zou daarvan deel kunnen uitmaken, en mogelijk ook een kerkelijk centrum. Bouwer Van der Vorm zal hier zeker bij betrokken zijn. Een onderzoek naar een multifunctioneel centrum zou in september zijn afgerond, wat voor de wijkvereniging mede een reden is om nú aan de bel te trekken. Timmermans stelt voor om half september over de verdere ontwikkeling van plannen voor de Kopermolen bijeen te komen, met onder meer projectleider Bart van Wijk.