De groenste wijk van Leiden

De werkgroep Kopermolen/Centrum van de wijkvereniging heeft zich gebogen over de resultaten van de enquete die de gemeente Leiden in de Merenwijk liet houden nadat de eerste versie van het Gebiedspaspoort Kopermolen op veel kritiek stuitte. Daarna kwam er een tweede versie, maar ook stemt niet iedereen tevreden. Hieronder de bevindingen van de werkgroep.

De belangrijkste steen des aanstoots is de voorgestelde 18 lagen tellende woontoren aan de kop van de Papiermolen.
Na het verschijnen van de eerste versie raadpleegde de gemeente de bewoners via enkele bijeenkomsten, straatinterviews en een enquete. De resultaten daarvan staan vermeld in de Nota van beantwoording (hier te downloaden als pdf-document). Hieronder noemen we de belangrijkste punten uit die nota, plus ons commentaar.

• De vragen uit de enquete kwamen van de gemeente; bewoners hadden hier geen of weinig invloed op.
• Ruim 1700 bewoners van de Merenwijk hebben de enquete ingevuld. Op de eerste versie van het Gebiedspaspoort zijn ruim 180 reacties gegeven. De vraag is in hoeverre de gemeente geluisterd heeft naar de wensen van de Merenwijkers.

De meeste reacties gingen over het onderdeel Wonen, namelijk 111 van de 182.
• Van de 182 reacties gingen er 88 over de woontoren aan de kop van de Papiermolen; slechts 5 daarvan waren positief. De overgrote meerderheid heeft grote bezwaren tegen de 18 verdiepingen tellende woontoren.
• Op de equetevraag 7.3 (“Als er woningen in het hart van de Merenwijk worden toegevoegd, welke locatie vindt u dan het meest geschikt?”) reageerden 332 mensen, ofwel 31% positief op Optie 3: “Aan de Ketelmeerlaan ten zuiden van het winkelcentrum”. Daarentegen vindt een ruime meerderheid van 69% dat dus geen goed idee.

Jongeren en ouderen

• De specifieke doelgroep van het nieuwe bouwen zijn jongeren onder de 25 jaar en ouderen boven de 65. Het bleek dat 16 van de 41 jongeren oftewel 39% het een goed idee vindt, net als 53 van de 216 ouderen (24%). Echter, 61% van de jongeren en 76% van de ouderen vindt bouwen vóór de winkels aan de Ketelmeerlaan dus niet zo’n goed idee.

• Volgens de Nota van beantwoording (punt 4.5) onderschrijven de resultaten van de enquete de ambitie van de gemeente om appartementen voor jongen en ouderen te bouwen. Gezien de reacties op het conceptplan lijkt ons dat deze ambitie niet van toepassing kan zijn op de locatie rond de Papiermolen en dat de hoogte van 18 verdiepingen woontoren door de grote meerderheid niet als wenselijk wordt gezien.

• De gemeente heeft gezegd dat nu eenmaal niet alle wensen van de bewoners gehonoreerd kunnen worden maar dat is in een democratisch proces van toepassing op de minderheid. De meerderheid beslist. Uit de enquete en de reacties komt duidelijk naar voren dat de meerderheid geen woontoren rond de Papiermolen wenst. Als de gemeente deze uitslag naast zich neerlegt dan had deze vraag niet in de enquete gesteld moeten worden
Als er al woningen worden toegevoegd, zullen deze in de eerste plaats bovenop het winkelcentrum gebouwd moeten worden, zo vinden 726 van de 1059 bewoners; dat is een meerderheid van 68%.