De groenste wijk van Leiden

oeverplantenEen wandelingetje langs de waterkant is vaak rustgevend, maar kan ook prettige opwinding veroorzaken over de prachtig bloeiende planten langs de oevers. Dat laatste valt toch een beetje tegen als duidelijk wordt wat er normaal gesproken hoort te groeien en bloeien langs de waterkant in het typisch Hollandse weidelandschap. In het wijkpark is de oevervegetatie redelijk, langs het Broekpad matig en rondom het golfterrein nabij het Joppe zelfs slecht. Merenwijkers kunnen nu meehelpen om de plantenrijkdom te vergroten.

Natuurbeheer

Op diverse manieren wordt gewerkt om de natuurkwaliteit van oevers te vergroten. Dit geldt voor een groot gebied rondom Leiden: het gaat ruwweg om het gebied tussen Haarlem, Den Haag en Gouda. Er zijn verschillende vormen van natuurbeheer in gang gezet en het is nu zaak om vast te stellen welke vorm het beste werkt. Dat betekent vijf tot tien jaar lang controleren en meten van het resultaat. Voor dat werk wordt nu hulp gevraagd aan vrijwilligers: wie wil eenmaal een stuk oever checken op het aantal verschillende planten?

Leer planten herkennen

Dit project (verschillende vormen van oeverbeheer, en meten wat werkt) wordt geleid door Naturalis en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Wetenschappelijk verantwoord dus. Maar er zijn veel mensen nodig voor het tellen van planten. Wie hieraan wil meedoen, kan zich laten bijscholen tijdens workshops. Op deze workshops leer je om eenvoudig een heleboel kenmerkende plantensoorten te herkennen.

Deze gratis workshops zijn er onder meer op maandag 27 mei in de Merenwijk, zowel 's morgens, 's middags als 's avonds. Wie oeverexpert wil worden kan zich melden voor zo'n workshop via mailadres . Meer informatie is te vinden op de site mijnoeverplanten.nl.

In 2018 zijn ook tellingen gedaan van oeverplanten. De resultaten zijn hier te vinden. Onderstaande afbeelding is daar een uitsnede uit. Te zien is dat de situatie rond het golfterrein slecht is. Goed is het langs de Nieuwweg in de Boterhuispolder, maar ook in het kleine slootje tussen de Forellen en de Karpers.

 oeverplanten score