De groenste wijk van Leiden

merenwijk onder waterDeze kaart geeft aan hoe de Merenwijk binnen 24 uur (een beetje) onder water kan lopen bij een dijkdoorbraak. (klik op de kaart voor een grotere versie)De Merenwijk ligt ongeveer een meter onder de zeespiegel. Dus als er veel dijken zouden doorbreken, stroomt de wijk onder. Maar wees gerust: de kans dat dit gebeurt is erg klein, en het volstromen zal heel langzaam gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door het Hoogheemraadschap van Rijnland en diverse instanties die samenwerken in 'Veiligheidsregio Hollands Midden'.

Op woensdagavond 25 mei is er in het pop-up museum in de Kopermolen een presentatie over de resultaten van dit onderzoek. Tegelijk met deze presentatie over het risico op te véél water, is er informatie over de risico's van te wéinig water in de wijk. Dat laatste risico is: verdroging en hittestress. Hittestress kan worden tegengegaan door bomen, maar ook door regenwater niet altijd zo snel mogelijk af te voeren.

De informatie-avond over water (niet te veel en niet te weinig) is dus op woensdag 25 mei in het pop-ip museumpje. Start 19:30 uur, inloo- vanaf 19:00 uur. Om in te schatten hoe druk het gaat worden, gelieve zich aan te melden via mail info@wv-merenwijk.nl.