De groenste wijk van Leiden

riet kaalgemaaidDe rietvelden op het Joppe-eiland De Strengen zijn op maandag 5 oktober helemaal kaal gemaaid. Dit tot schrik van veel wandelaars die het zagen gebeuren, en zich afvroegen wat de zware machines nu weer kwamen doen in dit uitloopgebied van de Merenwijk. De Wijkvereniging Merenwijk heeft daarom een bozige brief gestuurd aan de gemeente Teylingen waarin wordt gevraagd waarom er wéér niet tijdig is gecommuniceerd over de werkzaamheden.

Gemeente Teylingen

Het hele gebied ten noorden van de Merenwijk behoort tot de gemeente Teylingen. Die gemeente heeft diverse plannen om dat gebied 'te ontwikkelen'. Zo werd eerder dit jaar tot veler verrassing en ergernis het fiets/wandelpad bij de molen verlegd waardoor het schapenweitje moest verdwijnen. Voor het bestuur van de wijkvereniging was dat aanleiding om met Teylingen in gesprek te gaan. Afgesproken werd toen om voortaan beter te communiceren bij andere ingrepen, door hierover tijdig te publiceren op de website kagerzoom.info.

Verrast

"Wij hebben tot op heden geen informatie ontvangen, noch op de website gezien, omtrent de planning van werkzaamheden en communicatie", schrijft de wijkvereniging aan de gemeente Teylingen. "Wij zijn dus verrast over de activiteiten van vanochtend. Graag horen wij meer van u."
Zodra er een reactie bekend is, zullen we die hier melden.