De groenste wijk van Leiden

wei kagerzoomDe gemeente Teylingen heeft de laatste hand gelegd aan het definitieve plan voor de Kagerzoom. Volgens voorlopige berichten zal eind oktober een inloopochtend/avond worden georganiseerd, zodat iedereen kennis kan nemen van het plan waarmee men natuur en recreatie wil versterken in het door Merenwijkers zo geliefde gebiedje ten noorden van de wijk. De gemeente Teylingen zal hierover nog communiceren.

Op 23 januari 2018 presenteerde de gemeente de globale visie (brochure ‘Kagerzoom – Levend landschap’) aan geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden in de Merenwijk. Tot 1 maart kon gereageerd worden op deze visie. Vele Merenwijkers hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Alle reacties zijn uitgewerkt en gepubliceerd op de website Kagerzoom.info.

Rond de zomer bleek de geplande financiering niet rond te komen. Het nieuwe college van Teylingen heeft vervolgens besloten om met een kleiner budget wel door te gaan met het project. Over de verdere procedure geeft de website aan dat eventueel nog aanpassingen kunnen worden gedaan naar aanleiding van de informatieavonden. Daarna wordt het ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Teylingen. Indien van toepassing volgen formele beslis-, inspraak- en bezwaarmomenten op het uitgewerkte plan en eventuele benodigde vergunningen. De gemeente vertaalt het uitgewerkte plan naar ontwerp, bestek en tekeningen, beheerplan, beheerafspraken, overeenkomsten etc.