De groenste wijk van Leiden

molensRood omrand is de huidige Merenwijk; de rode lijn geeft de spoorlijn aan.De naam 'Kopermolen' voor het winkelcentrum, plus nog enkele 'molens' voor de woonstraten daar omheen, zijn niet zomaar bedacht, maar hebben wortels in de historie. Het gebied van de Merenwijk telde ooit vier molens, allemaal bedoeld om het laaggelegen land droog te malen. Tijdens een informatieve wandeling op zaterdagavond 3 september wordt veel meer verteld over het drassige verleden van de Broek- en de Simontjespolder (en dus van de Merenwijk) én de molens die daar stonden.

pont ferry 2021De opstapplek van pont ferry aan de Grote Sloot.Het elektrisch aangedreven pontje dat vorig jaar voer vanaf het golfbaanterrein over de Grote Sloot naar eiland Koudenhoorn in Warmond, zal ook dit jaar weer van wal steken. Althans, dat is de bedoeling. Hiervoor moet nog een vergunning worden aangevraagd, maar dat lijkt een formaliteit. Hoe dit vaartochtje er precies komt uit te zien, wordt toegelicht op een informatiebijeenkomst op woensdagavond 1 juli; wie daarvoor interesse heeft, kan zich melden via mail bij .

Autonoom varend

Dit elektrisch voetveer, 'Ferry' geheten, is ook dit jaar niet veel meer dan een experiment. Onderzocht wordt onder mee wat de mogelijkheden zijn van een 'autonoom varende pont', ofwel een pont zonder kapitein. Er zal overigens wel altijd een kapitein aan boord zijn om de veiligheid van de passagiers te waarborgen. Het pontje zal vanaf half juli varen op vijdag, zaterdag en zondag.

merenwijk onder waterDeze kaart geeft aan hoe de Merenwijk binnen 24 uur (een beetje) onder water kan lopen bij een dijkdoorbraak. (klik op de kaart voor een grotere versie)De Merenwijk ligt ongeveer een meter onder de zeespiegel. Dus als er veel dijken zouden doorbreken, stroomt de wijk onder. Maar wees gerust: de kans dat dit gebeurt is erg klein, en het volstromen zal heel langzaam gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door het Hoogheemraadschap van Rijnland en diverse instanties die samenwerken in 'Veiligheidsregio Hollands Midden'.

Op woensdagavond 25 mei is er in het pop-up museum in de Kopermolen een presentatie over de resultaten van dit onderzoek. Tegelijk met deze presentatie over het risico op te véél water, is er informatie over de risico's van te wéinig water in de wijk. Dat laatste risico is: verdroging en hittestress. Hittestress kan worden tegengegaan door bomen, maar ook door regenwater niet altijd zo snel mogelijk af te voeren.

De informatie-avond over water (niet te veel en niet te weinig) is dus op woensdag 25 mei in het pop-ip museumpje. Start 19:30 uur, inloo- vanaf 19:00 uur. Om in te schatten hoe druk het gaat worden, gelieve zich aan te melden via mail .

 


De 'Open buurttuinendag', op zondag 20 juni, wordt dit jaar in de Merenwijk extra uitgebreid gevierd. Het gaat gepaard met de lancering van de 'Geniet-ommetjes': een serie wandelingen door de wijk die langs diverse buurttuinen voeren. Die buurttuinen, in diverse groottes, versterken het beeld van de Merenwijk als de groenste wijk van Leiden. De groen(links)e wethouden Ashley North komt op 20 juni de start van de Genietommetjes extra luister bijzetten.

merenwijk in wordingDe Merenwijk, voordat die werd bebouwd.De Merenwijk ligt krap een meter onder NAP, dus zonder goede dijken zou die onder water komen te staan. 'Hoe houden we het droog?', was de vraag die Merenwijker Joop Mosterd bezighield. Hij vond het antwoord door na te gaan wat Hoogheemraadschap Rijnland allemaal deed en doet. Daar maakte hij een film van, en dook daarvoor ver in de geschiedenis, toen het hele gebied rondom Leiden nog moeras was. Die film van ruim 17 minuten is via Youtube gratis te zien; vanaf minuut 12 komt de Merenwijk in beeld.

Er wordt al wekenlang flink gewerkt op het eilandje De Strengen, inclusief de grasvlakte aan de waterkant waar 's zomers zo veel mensen verblijven. Wie er een stukje wandelt, ziet dat er veel is gedaan. Maar wat is het resultaat? Dat is mooi te zien op een filmpje dat Gideon Goedhart (mail) maakte met een drone. De opname is gemaakt van boven het zwemwater van 't Joppe, met in de verte zicht op de Merenwijk. Het filmpje is alleen te zien voor wie is ingelogd op de website van Nextdoor.

Joppe vogelvluchtEen beeld van het werk aan 't Joppe, halverwege december.

Op het eiland De Strengen vinden flinke werkzaamheden plaats vanaf eind oktober tot eind 2020. Dit als onderdeel van de 'natuurontwikkeling' die de gemeente Teylingen graag ziet op dit deel van haar grondgebied. Om die reden kan het westelijke deel soms zijn afgezet voor wandelaars. Een uitgebreide toelichting op deze plannen is te vinden op de website kagerzoom.info.
Een handig overzicht is te zien op een grote tekening-in-vogelvlucht; hieronder staat een kleine versie, klik erop voor een grotere variant.

Kagerzoom Strengen

riet kaalgemaaidDe rietvelden op het Joppe-eiland De Strengen zijn op maandag 5 oktober helemaal kaal gemaaid. Dit tot schrik van veel wandelaars die het zagen gebeuren, en zich afvroegen wat de zware machines nu weer kwamen doen in dit uitloopgebied van de Merenwijk. De Wijkvereniging Merenwijk heeft daarom een bozige brief gestuurd aan de gemeente Teylingen waarin wordt gevraagd waarom er wéér niet tijdig is gecommuniceerd over de werkzaamheden.

Gemeente Teylingen

Het hele gebied ten noorden van de Merenwijk behoort tot de gemeente Teylingen. Die gemeente heeft diverse plannen om dat gebied 'te ontwikkelen'. Zo werd eerder dit jaar tot veler verrassing en ergernis het fiets/wandelpad bij de molen verlegd waardoor het schapenweitje moest verdwijnen. Voor het bestuur van de wijkvereniging was dat aanleiding om met Teylingen in gesprek te gaan. Afgesproken werd toen om voortaan beter te communiceren bij andere ingrepen, door hierover tijdig te publiceren op de website kagerzoom.info.

Verrast

"Wij hebben tot op heden geen informatie ontvangen, noch op de website gezien, omtrent de planning van werkzaamheden en communicatie", schrijft de wijkvereniging aan de gemeente Teylingen. "Wij zijn dus verrast over de activiteiten van vanochtend. Graag horen wij meer van u."
Zodra er een reactie bekend is, zullen we die hier melden.