De groenste wijk van Leiden

Wijkvereniging Merenwijk heeft er bij de gemeente Teylingen op aangedrongen om te komen met een antwoord op eerder gemaakte opmerkingen over de ontwikkeling van de Kagerzoom. De opmerkingen over de Kagerzoom werden al in februari gedaan, terwijl op 8 april de gemeente Teylingen in een gesprek toezegde met een reactie te komen. Die bleef tot nu toe uit.

Voorzitter Akke Timmermans-Kuiken heeft nu Teylingen een herinnering gestuurd, mede namens de stichting Broek- en Simontjespolder en een coalitie van personen en organisaties met een warm hart voor de Kagerzoom.
Zie ook:
de brief van 12 februari
verslag gesprek 8 april

vaarkaartWie over een bootje beschikt kan vanuit de Merenwijk zó de Kagerplassen op. Maar het is ook een goed idee om eens door de grachten van de binnenstad te varen. Dat vinden zelfs heel veel mensen leuk en die drukte wil de gemeente Leiden kanaliseren. Daarom is er nu een 'Leidse Vaarkaart' gemaakt, met nuttige info en de spelregels waar iedereen zich op het water aan heeft te houden. Die vaarkaart is op diverse plekken gratis op te halen, of te downloaden.

Leiden telt liefst 28 km aan grachten en singels. De binnenstad telt 88 bruggen - daaronder ook bruggen waar je met een kano nog amper of niet eens onderdoor kunt. Door de drukte op het water ziet de gemeente problemen, ongelukken en irriraties toenemen. Met de Vaarkaart wil de gemeente duidelijk maken welke regels er gelden; tevens staan er tips in hoe je van een vaartochtje zoveel mogelijk kunt genieten.

Download de vaarkaart (pdf 3,8 MB)
• Bekijk toeristische vaarinformatie in Leiden (pdf)
• Lees alle info over varen in en door Leiden

AWZI Leiden NoordDe waterzuiveringsinstallatie die net buiten de Merenwijk ligt, langs het fietspad naar het station, krijgt een extra zuiveringsstap: ook medicijnresten zullen worden verwijderd. Volgens beheerder Hoogheemraadschap Rijnland wordt het daarmee de eerste zuiveringsinstallatie in Nederland waar alle soorten microverontreiniging uit het afvalwater worden gefilterd. De ombouw van de zuivering start zomer volgend jaar.

De zuiveringsinstallatie verwerkt zeker niet alleen het afvalwater uit de Merenwijk. Een flink deel van al het Leidse rioolwater wordt daar verwerkt, ook wat afkomstig is van enkele ziekenhuizen. Ofschoon het hier om een proef gaat, is het de bedoeling dat de vernieuwde installatie ook na de testperdiode zal blijven werken.
Lees meer hierover in de Nieuwsbrief van Rijnland.

oeverplantenEen wandelingetje langs de waterkant is vaak rustgevend, maar kan ook prettige opwinding veroorzaken over de prachtig bloeiende planten langs de oevers. Dat laatste valt toch een beetje tegen als duidelijk wordt wat er normaal gesproken hoort te groeien en bloeien langs de waterkant in het typisch Hollandse weidelandschap. In het wijkpark is de oevervegetatie redelijk, langs het Broekpad matig en rondom het golfterrein nabij het Joppe zelfs slecht. Merenwijkers kunnen nu meehelpen om de plantenrijkdom te vergroten.

schrootvissersOp de zonovergoten zondag 7 april gingen twee mannen uit vissen. Niet naar vis, maar naar rommel in het water dat daar niet hoort. Bij de brug waarmee de IJsselmeerlaand de Stinksloot kruist vingen J W Hiddink en zijn Haagse compagnon Frank Helmus met sterke magneten onder meer enkele fietswrakken. Daar kun je verder niks mee, maar de sloot is op die plek ten minste weer schoon. Deze geheel vrijwillige opruimactie is een mooi begin van de grote schoonmaak die komende week zal plaatsvinden in de Slaaghwijk.

opschonen merenwijk smallDe wijkvereniging Merenwijk doet volop mee aan de landelijke Opschoondag, zaterdag 23 maart. Op heel veel plekken in Nederland beginnen groepen mensen de lente goed en ruimen rommel op in hun directe omgeving.
In de Merenwijk start er een schoonmaakploeg van zeker 25 personen om 11:00 uur vanaf de Regenboogkerk. Na twee uur samen doorwerken is het dan omstreeks 13:00 mooi geweest – of beter: mooi geworden.

Er kunnen altijd méér mensen meedoen! Handschoenen, grijpers en zakken zijn aanwezig. Meld je deelname svp via het mailadres (

(De foto is van een eerdere Opschoondag)

Binnenkort zijn er weer provinciale verkiezingen waarbij gelijktijdig ook gestemd zal worden voor de waterschappen. Veiligheid, schoon water, recreatie en milieu zijn belangrijke onderwerpen die bij de 21 water- en hoogheemraadschappen spelen. Daar zijn burgers direct bij betrokken. De Merenwijk ligt relatief rustig en veilig beschermd door dijken en waterlopen. Zonder bemaling zou dit gebied echter binnen enkele weken tot 80 cm onder water komen te liggen. Het is daarom wel degelijk van belang stil te staan bij deze verkiezingen en de mogelijkheid uw stem ook in deze bestuurslaag te laten gelden.

Onder NAP

voedselbos kinderen doen meeHet voedselbos in de Merenwijk is sinds zondag 24 februari weer twintig notenbomen rijker. Een clubje vrijwilligers heeft evenzoveel ontkiemende zaden geplant. De bomen zijn daarom gezaaid, niet geplant. Over enkele weken kunnen de piepjonge boompjes al hun kopje boven de grond uit steken. Vrucht dragen zal nog een paar jaar duren. "Maar daarna kunnen ze wel honderd jaar lang, of zelfs enkele honderden jaren, noten leveren voor wie dan leeft", zei Tim Seegers, initiatiefnemer van het voedselbos.