De groenste wijk van Leiden

Voor een paar honderd euro heb je een groen schuurdak. De gemeente geeft namelijk een forse subsidie. En ben je huurder, dan kun je via het WOZ-fonds mogelijk nog extra subsidie krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je het echter wel samen met wat buren doen. Anders heb je namelijk te weinig oppervlak. Op maandag 24 februari is er een info-avond over groene daken.

groendak iepenrodeMakkelijk zelf te doen

De groene plantendeken is makkelijk zelf aan te leggen - voor de simpelste oplossing ben je klaar in twee uurtjes per schuurdak inclusief koffiepauze. Dus maak er een leuke burendag van en vergroen je straat!
Het resultaat: 's winters minder koud in de schuur, 's zomers wat minder heet, een leuker uitzicht op je schuurdak, je schuurdak gaat langer mee én je draagt bij aan de biodiversiteit en de waterberging.

Hoe het natuurlijk vergroenen van schuurdaken kan uitpakken, is te zien op de Iepenrode. Daar zijn half november 2019 dertig woningen voorzien van een groen schuurdak. De bewoners hebben dat toen zelf gelegd, onder deskundige begeleiding.

De informatiebijeenkomst over groene daken is op maandag 24 februari, in De Regenboog.
Start 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Einde plenaire gedeelte om 21 uur, daarna mogelijkheid om te spreken met diverse leveranciers, of om plannen te maken met buren.

De bijeenkomst is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus om zeker te zijn van een plekje is het verstandig om je vooraf hier aan te melden.

Ofschoon het herfst is, zijn nog lang niet alle blaadjes van de bomen gewaaid. Door regen hangen nu soms takken over wandel- of fietspaden. Het verzoek is of iedereen rondom de eigen woning wil zien of er hinder kan zijn door overhangend groen en om dat vervolgens even te snoeien.
Dit verzoek is afkomstig van 'wijkbeheer' van de gemeente, nadat een inwoner hierover aan de bel had getrokken.

Een korte inspectie door de wijk leert dat er niet veel sprake kan zijn van hinder. Op sommige plekken wordt de doorgang inderdaad wat nauw. Hier moet een evenwicht worden gevonden tussen bereikbaarheid en gezellig groen.
Op de Broekweg, het fietspad van de Merenwijk naar het station, beperken op sommige plekken uitgegroeide takken wel de doorgang. Dit geldt vooral op drukke momenten, als er verkeer van en naar beide richtingen is. Dus werk aan de winkel voor 'Beheer' van de gemeente!
Wie hierover met de gemeente wil bellen, kan via telefoonnummer 14071 vragen naar 'Handhaving', of probeer 'Wijkbeheer' via 071 5167861 of 0654661288.

doorgang


groene tunnelbroekweg


Wijkvereniging Merenwijk heeft er bij de gemeente Teylingen op aangedrongen om te komen met een antwoord op eerder gemaakte opmerkingen over de ontwikkeling van de Kagerzoom. De opmerkingen over de Kagerzoom werden al in februari gedaan, terwijl op 8 april de gemeente Teylingen in een gesprek toezegde met een reactie te komen. Die bleef tot nu toe uit.

Voorzitter Akke Timmermans-Kuiken heeft nu Teylingen een herinnering gestuurd, mede namens de stichting Broek- en Simontjespolder en een coalitie van personen en organisaties met een warm hart voor de Kagerzoom.
Zie ook:
de brief van 12 februari
verslag gesprek 8 april

vaarkaartWie over een bootje beschikt kan vanuit de Merenwijk zó de Kagerplassen op. Maar het is ook een goed idee om eens door de grachten van de binnenstad te varen. Dat vinden zelfs heel veel mensen leuk en die drukte wil de gemeente Leiden kanaliseren. Daarom is er nu een 'Leidse Vaarkaart' gemaakt, met nuttige info en de spelregels waar iedereen zich op het water aan heeft te houden. Die vaarkaart is op diverse plekken gratis op te halen, of te downloaden.

Leiden telt liefst 28 km aan grachten en singels. De binnenstad telt 88 bruggen - daaronder ook bruggen waar je met een kano nog amper of niet eens onderdoor kunt. Door de drukte op het water ziet de gemeente problemen, ongelukken en irriraties toenemen. Met de Vaarkaart wil de gemeente duidelijk maken welke regels er gelden; tevens staan er tips in hoe je van een vaartochtje zoveel mogelijk kunt genieten.

Download de vaarkaart (pdf 3,8 MB)
• Bekijk toeristische vaarinformatie in Leiden (pdf)
• Lees alle info over varen in en door Leiden

AWZI Leiden NoordDe waterzuiveringsinstallatie die net buiten de Merenwijk ligt, langs het fietspad naar het station, krijgt een extra zuiveringsstap: ook medicijnresten zullen worden verwijderd. Volgens beheerder Hoogheemraadschap Rijnland wordt het daarmee de eerste zuiveringsinstallatie in Nederland waar alle soorten microverontreiniging uit het afvalwater worden gefilterd. De ombouw van de zuivering start zomer volgend jaar.

De zuiveringsinstallatie verwerkt zeker niet alleen het afvalwater uit de Merenwijk. Een flink deel van al het Leidse rioolwater wordt daar verwerkt, ook wat afkomstig is van enkele ziekenhuizen. Ofschoon het hier om een proef gaat, is het de bedoeling dat de vernieuwde installatie ook na de testperdiode zal blijven werken.
Lees meer hierover in de Nieuwsbrief van Rijnland.

oeverplantenEen wandelingetje langs de waterkant is vaak rustgevend, maar kan ook prettige opwinding veroorzaken over de prachtig bloeiende planten langs de oevers. Dat laatste valt toch een beetje tegen als duidelijk wordt wat er normaal gesproken hoort te groeien en bloeien langs de waterkant in het typisch Hollandse weidelandschap. In het wijkpark is de oevervegetatie redelijk, langs het Broekpad matig en rondom het golfterrein nabij het Joppe zelfs slecht. Merenwijkers kunnen nu meehelpen om de plantenrijkdom te vergroten.

schrootvissersOp de zonovergoten zondag 7 april gingen twee mannen uit vissen. Niet naar vis, maar naar rommel in het water dat daar niet hoort. Bij de brug waarmee de IJsselmeerlaand de Stinksloot kruist vingen J W Hiddink en zijn Haagse compagnon Frank Helmus met sterke magneten onder meer enkele fietswrakken. Daar kun je verder niks mee, maar de sloot is op die plek ten minste weer schoon. Deze geheel vrijwillige opruimactie is een mooi begin van de grote schoonmaak die komende week zal plaatsvinden in de Slaaghwijk.

opschonen merenwijk smallDe wijkvereniging Merenwijk doet volop mee aan de landelijke Opschoondag, zaterdag 23 maart. Op heel veel plekken in Nederland beginnen groepen mensen de lente goed en ruimen rommel op in hun directe omgeving.
In de Merenwijk start er een schoonmaakploeg van zeker 25 personen om 11:00 uur vanaf de Regenboogkerk. Na twee uur samen doorwerken is het dan omstreeks 13:00 mooi geweest – of beter: mooi geworden.

Er kunnen altijd méér mensen meedoen! Handschoenen, grijpers en zakken zijn aanwezig. Meld je deelname svp via het mailadres (

(De foto is van een eerdere Opschoondag)