De groenste wijk van Leiden


De 'Open buurttuinendag', op zondag 20 juni, wordt dit jaar in de Merenwijk extra uitgebreid gevierd. Het gaat gepaard met de lancering van de 'Geniet-ommetjes': een serie wandelingen door de wijk die langs diverse buurttuinen voeren. Die buurttuinen, in diverse groottes, versterken het beeld van de Merenwijk als de groenste wijk van Leiden. De groen(links)e wethouden Ashley North komt op 20 juni de start van de Genietommetjes extra luister bijzetten.

merenwijk in wordingDe Merenwijk, voordat die werd bebouwd.De Merenwijk ligt krap een meter onder NAP, dus zonder goede dijken zou die onder water komen te staan. 'Hoe houden we het droog?', was de vraag die Merenwijker Joop Mosterd bezighield. Hij vond het antwoord door na te gaan wat Hoogheemraadschap Rijnland allemaal deed en doet. Daar maakte hij een film van, en dook daarvoor ver in de geschiedenis, toen het hele gebied rondom Leiden nog moeras was. Die film van ruim 17 minuten is via Youtube gratis te zien; vanaf minuut 12 komt de Merenwijk in beeld.

Er wordt al wekenlang flink gewerkt op het eilandje De Strengen, inclusief de grasvlakte aan de waterkant waar 's zomers zo veel mensen verblijven. Wie er een stukje wandelt, ziet dat er veel is gedaan. Maar wat is het resultaat? Dat is mooi te zien op een filmpje dat Gideon Goedhart (mail) maakte met een drone. De opname is gemaakt van boven het zwemwater van 't Joppe, met in de verte zicht op de Merenwijk. Het filmpje is alleen te zien voor wie is ingelogd op de website van Nextdoor.

Joppe vogelvluchtEen beeld van het werk aan 't Joppe, halverwege december.

Op het eiland De Strengen vinden flinke werkzaamheden plaats vanaf eind oktober tot eind 2020. Dit als onderdeel van de 'natuurontwikkeling' die de gemeente Teylingen graag ziet op dit deel van haar grondgebied. Om die reden kan het westelijke deel soms zijn afgezet voor wandelaars. Een uitgebreide toelichting op deze plannen is te vinden op de website kagerzoom.info.
Een handig overzicht is te zien op een grote tekening-in-vogelvlucht; hieronder staat een kleine versie, klik erop voor een grotere variant.

Kagerzoom Strengen

riet kaalgemaaidDe rietvelden op het Joppe-eiland De Strengen zijn op maandag 5 oktober helemaal kaal gemaaid. Dit tot schrik van veel wandelaars die het zagen gebeuren, en zich afvroegen wat de zware machines nu weer kwamen doen in dit uitloopgebied van de Merenwijk. De Wijkvereniging Merenwijk heeft daarom een bozige brief gestuurd aan de gemeente Teylingen waarin wordt gevraagd waarom er wéér niet tijdig is gecommuniceerd over de werkzaamheden.

Gemeente Teylingen

Het hele gebied ten noorden van de Merenwijk behoort tot de gemeente Teylingen. Die gemeente heeft diverse plannen om dat gebied 'te ontwikkelen'. Zo werd eerder dit jaar tot veler verrassing en ergernis het fiets/wandelpad bij de molen verlegd waardoor het schapenweitje moest verdwijnen. Voor het bestuur van de wijkvereniging was dat aanleiding om met Teylingen in gesprek te gaan. Afgesproken werd toen om voortaan beter te communiceren bij andere ingrepen, door hierover tijdig te publiceren op de website kagerzoom.info.

Verrast

"Wij hebben tot op heden geen informatie ontvangen, noch op de website gezien, omtrent de planning van werkzaamheden en communicatie", schrijft de wijkvereniging aan de gemeente Teylingen. "Wij zijn dus verrast over de activiteiten van vanochtend. Graag horen wij meer van u."
Zodra er een reactie bekend is, zullen we die hier melden.

okkerheide bessen plukkenIn het voedselbos Okkerheide is zaterdag 11 juli een 'proeverij'. Liefhebbers kunnen komen proeven van de bessen en ander fruit die daar afgerijpt door de zon, maar ook van enkele eetbare planten. Er staan bordjes bij de diverse gewassen met meer informatie, maar ook voedselboswachter Tim Seegers is aanwezig voor tekst en uitleg. Meer informatie op de Facebookpagina van voedselbos Okkerheide.

Wie veel meer wil weten over hoe je een voedselbos aanlegt, kan terecht op een extra workshop hierover op donderdagavond 16 juli. Dit is echt een extra workshop, omdat er (te) veel belangstelling was voor een eerder gehouden workshop. Deze workshop is in cultuurhuis De Paulus aan de Warmonderweg 2 in Oegstgeest. Deze bijeenkomst is van 19 - 21 uur. Opgeven is noodzakelijk; dat via de website van voedselbos Okkerheide.

Twee buurttuinen en het voedselbos in de Merenwijk zijn openlijk toegankelijk op zaterdag 20 en zondag 21 juni. In heel Leiden doen twaalf buurtuinen mee aan de 'Open Buurttuinendag 2020'. In de buurttuinen worden altijd bloemen geteeld, en meestal ook wat groente of fruit. In het voedselbos Okkerheide staan zelfs heel veel eetbare gewassen.

Maandag 11 mei hadden de wijkvereniging en de Stichting Broek- en Simontjespolder  in Teylingen een gesprek over Kagerzoom met wethouder Hooij, gemeentesecretaris Covers, de projectleider en de toezichthouder op de uitvoering. Belangrijkste agendapunt was het gebrek aan communicatie over de werkzaamheden.