De groenste wijk van Leiden

Op dinsdag avond 23 januari 2018 is het concept plan c.q. concept integrale visie op de Kagerzoom gepresenteerd door de gemeente Teylingen aan de Merenwijk. Op deze avond waren vele Merenwijkers aanwezig. De plannen zijn mede gebaseerd op de input vanuit een groep betrokkenen, waaronder de werkgroep Kagerzoom van de wijkvereniging Merenwijk.

Deze groep heeft bijgaande brief met inhoudelijke opmerkingen over het plan gestuurd naar de projectleider Bart van Dijk. Hierin wordt zowel de waardering voor het plan als een aantal stevige aandachtspunten aangegeven. De wijkvereniging vindt het erg belangrijk dat alle inwoners van de Merenwijk op de hoogte zijn van het proces, en deelt daaarom samen met alle andere ondertekenaars deze brief.

Reactie participatie groep download PDF