De groenste wijk van Leiden

kopermolenoverlegEen zeer geanimeerde bijeenkomst was het, de ontmoeting van burgemeester en wethouders met de Merenwijkers, op dinsdagmiddag 23 mei op het grasveld achter Chinees Panda. Echt nieuwe ideeën, tips of klachten kwamen niet naar voren, erkende ‘wijken-wethouder’ Marleen Damen. Niet verwonderlijk, want de show werd gestolen door drie maquettes die elk een idee verbeelden voor vernieuwing van winkelcentrum de Kopermolen en omgeving. Ze zijn de aanloop naar de stedenbouwkundige visie op het gebied, gebaseerd op wensenlijstjes die de afgelopen weken zijn doorgegeven door bijvoorbeeld de gemeente, winkeliers en wijkvereniging.

Bouwen en wonen

De maquettes van drie scenario's voor een toekomst van het gebied rond De Kopermolen weerspiegelen de wensen van de eigenaar van De Kopermolen (Van der Vorm Vastgoed) en deels ook van de gemeente Leiden. Van der Vorm wil graag bouwen, en de gemeente moet nog ‘ergens in Leiden’ plaats vinden voor enkele duizenden nieuwe bewoners. Daarom bevatten alle drie de maquettes één of meerdere nieuwe woontorens. De bewoners daarvan zouden ook nodig zijn om meer koopkracht naar het winkelcentrum te brengen. Ook zijn de vele opmerkingen over de Kopermolen die de inwoners al in enquetes en gesprekken hebben gemaakt doorgegeven door de wijkvereniging.

Verrassing, verbazing en schrik

De gemeente voelde zich lichtelijk overvallen door de publieke presentatie van de scenario's tijdens hun 'gesprek met de Merenwijkers’. De wethouders waren formeel nog niet op de hoogte. Pas de dag ervoor waren de drie scenario's en de achtergronden gepresenteerd aan de wijkvereniging en de winkeliersvereniging van De Kopermolen. Onder de vele aanwezige Merenwijkers heerste verrassing, verbazing of schrik. Vrijwel iedereen wil wel dat het winkelcentrum wordt opgeknapt, maar veel inwoners hadden geen rekening gehouden met zoveel nieuwbouw van woontorens, en vooral niet op het uitzicht daarop of de schaduw ervan.

'Ideëen, geen plannen'

Volgens bouwbedrijf Van der Vorm moet er met de woningen geld verdiend worden voor ‘de herontwikkeling van het winkelcentrum’. Volgens Van der Vorm zijn de gepresenteerde maquettes ‘slechts ideeën, geen plannen’. De presentatie van de maquettes lijkt in ieder geval een goed idee. Want de discussie over de vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen en een nieuw hart voor de wijk kan nu volop losbarsten. De wijkvereniging heeft veel energie gestopt in het publiekelijk presenteren van de scenario's.

Vervolg

De drie scenario's zullen bij de verschillende organisaties worden besproken en zeker leiden tot aanpassingen en nieuwe scenario's, opgebouwd uit de wensenlijstjes van de betrokkenen. Wijkvereniging Merenwijk blijft er voor staan dat inwoners actief betrokken moeten blijven bij dit proces, ook al gaat het hier 'nog maar' om de stedenbouwkundige visie. De gebruikelijke manier van laat informeren van inwoners en presenteren van 1 variant vindt de wijkvereniging geen goede manier van werken in de Merenwijk. Daarom wordt er hard gewerkt aan nog een avond, waarop hopelijk nieuwe scenario's getoond kunnen worden.

Drie scenario's

De drie gepresenteerde scenario's worden hieronder weergegeven.

wonen aan plein‘Wonen aan het plein’
In dit scenario wordt de parkeerruimte voor de Lidl volgebouwd, en komt er aan de rechterkant een woontoren. Centraal komt aan de voorzijde een plein en wordt er aan weerszijde van het gebied geparkeerd. Er komt ook een woontoren helemaal aan de linkerkant van het winkelcentrum, bij de ingang naar de ‘Banken’. Ook waar nu de Hema staat, komt hoogbouw.

 

woontorens
'Woontorens'

Dit scenario laat zien hoe een optimalisering van het wonen in torens er uit zou kunnen zien. Hier gebeurt hetzelfde als bij ‘Wonen aan het plein’, maar bovendien komen er nóg drie woontorens bij: eentje op de plaats van de kerk en twee in het park. Dit scenario riep bij veel omwonenden felle reacties op, hoezeer ook werd benadrukt dat dit een scenario is waarin 1 bouwrichting wordt geintensiveerd: intensief wonenn in het groen.

 

 

plein aan park'Plein aan het park'
In dit scenario verwijnt het plein aan de voorzijde en wordt alles volgebouwd tot bijna aan de weg, enkele etages hoog. Er komt een woontoren ongeveer op de plek van Albert Heijn. Aan de achterkant van De Kopermolen komt er een plein, dat uitloopt in het park. Zo'n plein is een uitwerking van de wens van velen om het park beter te laten aansluiten bij de Kopermolen.