De groenste wijk van Leiden

zonnepanelenIn de Merenwijk is het bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk actief. We onderzoeken de beste oplossingen om onze wijk aardgasvrij te maken. Wil je meedenken, meld je dan aan. We gaan op korte termijn besluiten welke vier pilots we willen uitvoeren, dus het zijn spannende tijden.
De gemeente Leiden heeft de ambitie om van de Merenwijk los te koppelen van het aardgasnet. Het plan is om de wijk volledig te laten overschakelen op (duurzame) elektriciteit en lagetemperatuurwarmte met oppervlaktewater als mogelijke bron. De voorbereidingen daarvoor starten vanaf 2020, zo staat te lezen in de gemeentelijke Warmtevisie.

Vier pilots

Als dit, zoals het plan is, in 2035 gerealiseerd moet zijn, valt er nog een hoop te doen! Daarom werkt de (onafhankelijke) bewonersgroep Duurzame Energie Merenwijk aan een energiewijkplan, waarin collectieve voorzieningen centraal staan die passen bij duurzaamheid, betaalbaarheid, haalbaarheid en service. Dat doen we in overleg met de gemeente en andere partijen die een rol in de wijk spelen, zoals de woningcorporaties, VVE’s, en ondernemers. We starten nu eerst met vier wijkpilots. Daarmee gaan we kleinschalig testen welke oplossing voor de Merenwijk het beste werkt.

Doe mee!

Er is veel te doen. Daarom hebben we mensen nodig die interesse hebben in de energietransitie in onze wijk en die mee willen denken en doen. Wil je ons helpen een stichting op te zetten? Vind je het leuk om te helpen bij de subsidieaanvraag of de begroting? Heb je kennis op het gebied van energievoorziening of heb je zin om iets te doen aan bewonerscommunicatie (social media/website/nieuwsbrief), sluit je dan bij ons aan. Je krijgt er razendsnel een leuk netwerk in de wijk voor terug.
Neem voor meer informatie contact op met Tjitske Veldkamp, tel. 0626956854 of mail naar tjitske.veldkamp@gmail.com.