De groenste wijk van Leiden

plangebiedTijdens de zeer druk bezochte voorlichtingsopavond over de ontwikkeling van de Kopermolen en omgeving, op maandag 18 september, lichtten de gemeente en de projectontwikkelaar toe welke plannen er nu zijn. Die plannen zijn: een nieuw ‘hart’ voor het winkelcentrum, het wijkpark er meer bij betrekken, en mogelijk erg hoge woontorens (in het park). Op 25 september bespreekt de klankbordgroep van de wijkvereniging deze plannen. Er komt een nieuwsbrief van de gemeente, en echte plannen zijn er pas in februari 2018.

Basisplan

Op de bijeenkomst in kerkelijk centrum De Regenboog gaf de gemeente Leiden een tijdlijn, waarop staat welke stappen in het proces gezet moeten worden. Er is nu een eerste basisplan. Op basis daarvan komt er extra overleg met de bewoners rondom de Kopermolen, met de winkeliers en andere eigenaren. Alle ideeen die daarbij naar voren komen, worden serieus bekeken op hun toepasbaarheid.

Concreet plan in februari 2018

In februari 2018 wil de projectgroep het grove stedebouwkundige plan in het College van Burgemeester en Wethouders brengen. Dit zou dan uitgangspunt zijn voor de verdere ontwikkelingen. Pas in 2019 kan men een concreet uitgewerkt plan verwachten. Er komt bijzonder veel voor kijken om alle partijen erbij te betrekken.

Het park erbij betrekken

Het basis plan gaat uit van een kloppend hart in de Kopermolen, met meer ontmoetingsplekken. Aan de kant van het Molenaarspad wil men een open ruimte creëren, die het park meer bij het winkelcentrum betrekt. In het basis plan zijn daar ook woongebouwen gepland. Flats, die in hoogte kunnen varieren van 16 tot 30 verdiepingen.
Niet mis te verstaan, er ging een golf van verbazing door de aanwezigen.
Er werd gevraagd, waarom zo hoog? Dit heeft te maken met de beperkte ruimte die beschikbaar is en de taakstelling die de gemeente heeft voor het aantal nieuw te bouwen woningen in Leiden.

kopermolen18sept17

 

 

kopermolen overleg