De groenste wijk van Leiden

Wat moet er gebeuren met het groene gebied aan de Noordkant van de Leidse Merenwijk, de Kagerzoom?

Voor het overgrote deel van de Merenwijkers is dat overduidelijk, want 97% van de mensen die de enquete invulden, koos voor ruimte, rust en natuur.
En daar zit 'm nu juist de kneep... Gemeente Teylingen wil in haar visie dat meer mensen gebruik kunnen maken van dit Erkende Ommetje; een actievere recreatie dus en dat staat haaks op rust en natuur.
De projectleider Bart van Dijk nam in de bijeenkomst van 14 maart 2017 de in groten getale aanwezige betrokken Merenwijkers mee in het procesplan van aanpak.

Dit ging niet gemakkelijk, omdat er veel woede leefde in de zaal over de aanpak en snelle besluitvorming rond de skeelerbaan. Een deel van de bewoners van de aan het gebied grenzende Karpers en Forellen voelt zich niet serieus genomen en door die aanpak van gemeente Teylingen 'belazerd'.
De wijkvereniging Merenwijk had deze bijeenkomst strategisch gepland, twee dagen voorafgaand aan verdere gesprekken met de Gemeente Teylingen over de skeelerbaan, hiermede hopend zoveel mogelijk invloed en druk uit te kunnen oefenen voor het behoud van dit gehele natuur gebied.
Op voorstellen die de projectleider deed voor actievere recreatie, kwamen uit de zaal ook de harde geluiden en antwoorden; "Hier hoeft niets aan te gebeuren!", "Het is een prachtig natuurlijk gebied, laten zo!".
Het gebied van de skeelerbaan of landijsbaan is in de opvatting van de verschillende zeer actieve bewonerscomite's en de Wijkvereninging Merenwijk een integraal onderdeel in de visie op de Veerpolder/ Kagerzoom. Dit onderdeel kan niet naar voren getrokken worden zolang deze visie niet is vastgesteld.

De gemeente Teylingen werkt op dit moment nog steeds aan de gebiedsvisie voor de Veerpolder en wil in 2017 een integraal plan maken voor de groene ontwikkeling van de Kagerzoom binnen het project Ommelanden.