De groenste wijk van Leiden

Wijkvereniging Merenwijk heeft er bij de gemeente Teylingen op aangedrongen om te komen met een antwoord op eerder gemaakte opmerkingen over de ontwikkeling van de Kagerzoom. De opmerkingen over de Kagerzoom werden al in februari gedaan, terwijl op 8 april de gemeente Teylingen in een gesprek toezegde met een reactie te komen. Die bleef tot nu toe uit.

Voorzitter Akke Timmermans-Kuiken heeft nu Teylingen een herinnering gestuurd, mede namens de stichting Broek- en Simontjespolder en een coalitie van personen en organisaties met een warm hart voor de Kagerzoom.
Zie ook:
de brief van 12 februari
verslag gesprek 8 april

kruisingDe aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse kruising van de IJsselmeerlaan met de Willen de Zwijgerlaan start waarschijnlijk niet vóór 2023. Dit werk maakt onderdeel uit van de opwaardering van de WdZ-laan tot onderdeel van de Leidse Ringweg Noord. Dat stuk ringweg loopt vanaf de A44/Plesmanlaan, via de Schipholweg, de WdZ-laan en de Zijlbrug tot in de polder voorbij Leiderdorp.

Meer informatie over de inhoud en de planning van de werkzaamheden is te verkrijgen op een inloopbijeekomst op maandag 30 september van 19:30 - 21:30 uur. In tegenstelling tot wat in ons eerdere bericht hierover staat, is die bijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging Roodenburg op sportpark Noord. Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst, en kan via mailadres .

Aanpassen aan verkeersdrukte

De Leidse Ringweg Noord maakt onderdeel uit van een complete ringweg rondom Leiden – meer informatie hierover in ons eerdere bericht. De plannen voor het noordelijke deel dateren van 2016, maar zijn nu geactualiseerd. Aanpassing bleek noodzakelijk wegens verwachte toegenomen verkeersdrukte. Onder meer de Dellaertweg (onder het gebouw van Achmea door) moest in de plannen worden opgenomen, mede om de nieuw te bouwen brandweerkazerne goed bereikbaar te houden.

Extra kosten

kopermolen sept2019Het gaat nog lang duren voordat er iets wordt gebouwd op of rond winkelcentrum De Kopermolen en het 'hart van de wijk' een echt oppepper kan krijgen. Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente op een brief die de wijkvereniging op 19 augustus stuurde aan wethouder Fleur Spijker. In die brief vroeg voorzitter Akke Timmermans hoe de gemeente denkt de wijkvereniging en de Merenwijkers te blijven betrekken bij de planvorming rond de Kopermolen.

Aan concrete plannen kan nu nog niet worden gewerkt, schrijft Bart van Wijk aan de wijkvereniging. Van Wijk is projectmanager Kopermolen en hij spreek nu mede namens wethouder Spijker. Voordat aan concrete plannen kan worden gewerkt, moeten eerst twee zaken worden geregeld:
1. Duidelijkheid scheppen over de rolverdeling tussen de gemeente en bouwer Van der Vorm.
2. Een 'kaderbesluit' laten vaststellen door de gemeenteraad.

Rolverdeling gemeente en Van der Vorm

• Bouwonderneming Van der Vorm is eigenaar van de Kopermolen en die zal ook

Dansen, zingen, lekker eten en drinken vormen de hoofdmoot van een vrolijk Surinaams feest, op zondag 15 september in Op Eigen Wieken, maar daar gaan wel vijf toespraakjes én een lezing aan vooraf. De lezing gaat over eenzaamheid, maar daarna is het woord weer aan onder meer twee conferenciers Kitty Flier en Jenny van Wegberg. Het hele programma is als volgt:

 • 14:00 u Welkomstwoord door de voorzitter, Edwinna Watson
 • 14:05 u - 14:10 u  Toespraak van de burgermeester van Leiden, Henri Lenferink
 • 14:10 u - 14:15 u  Toespraak van de wethouder van cultuur, Marleen Damen
 • 14:15 u - 14:20 u  Toespraak Akke Timmermans, voorzitter wijkvereniging
 • 14:20 u - 14:45 u  Lezing over Eenzaamheid door professor Fokkema
 • 14:45 u - 14:55 u  Toespraak van Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
 • 15:00 u - 15:30 u  Optreden van het koor Sarabande
 • 15:30 u - 16:00 u  Optreden van de dansgroep DIOP
 • 16:30 u - 16:30 u  PAUZE
 • 16:30 u - 17:00 u  Optreden van dansgroep Kula Skoro
 • 17:00 u - 20:00 u  Dansen op de tonen van Bigi Brasa
 • Verloting prijzen
 • 20:00 u – 20:30 u Gezamenlijk opruimen

 Big sma day sept2019 small

(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

bushalte vossemeerlaanDe bushaltes bij de Fakkelgras, Broekweg en Vossemeerlaan krijgen een opknapbeurt. Het gaat om de haltes aan de buitenzijde van de rondweg, die eind vorig jaar weer in gebruik werden genomen. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van hun ruimte, al kan er soms enige hinder ontstaan. Tijdens het werk zullen de bussen bij de haltes op de rijbaan stilstaan.

Vossemeerlaan – di. 3 t/m vrij. 6 september. De tegels die nu liggen op het fietspad worden vervangen door rood asfalt. Tegelijk worden de bochten iets vloeiender gemaakt - die zijn nu veel te hoekig (zie foto).

Fakkelgras – ma. 9 t/m vrij. 13 september. Tijdens het werk stoppen de bussen op de rijbaan. Tijdens de spits wordt niet gewerkt.

Broekweg – ma. 16 t/m vrij. 20 september. Tijdens het werk stoppen de bussen op de rijbaan. Tijdens de spits wordt niet gewerkt.

De skeelerbaan die zal worden aangelegd in de Veerpolder, waar al jarenlang 's winters de ijsbaan ligt, zal slechts beperkt overlast veroorzaken in de nabij gelegen woonbuurten in de Merenwijk. Dat is een gevolg van uitgebreid overleg tussen de Warmondse IJsclub, de gemeente Teylingen en de bewoners van de Karpers en de Forellen. Er zijn afspraken gemaakt over het beperken van de overlast door licht, geluid en parkeren, terwijl de gemeente Leiden hiervoor metingen zal verrichten.

Al in 2016 kwam de IJsclub met een plan voor een skeelerbaan, wat direct op veel weerstand stuitte bij de bewoners van de Karpers en de Forellen. Zij vreesden voor veel overlast. Hierover is veel overleg gevoerd. Uiteindelijk is begin augustus een convenant ondertekend door de drie hoofdpartijen: de gemeente Teylingen, de IJsclub en de Vereniging van Eigenaren in de Karpers en Forellen. Zij werden vertegenwoordigd door achtereenvolgens wethouder Arno van Kempen, Philip van der Post en Louis Eggen.

In het convenant staan afspraken die de overlast voor Leidse omwonenden door gebruikers van de Veerpolder zoveel mogelijk moeten beperken. Het bevat ook afspraken voor een betere communicatie door en tussen partijen. Wethouder Van Kempen: “Deze aanpak is een voorbeeld van goed nabuurschap: naar elkaar luisteren en samen tot oplossingen komen. Zo kunnen wonen en recreëren samengaan. Ik ben blij dat we met Leidse omwonenden via de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen tot goede afspraken hebben kunnen komen en dat met de aanleg van de skeelerbaan kan worden gestart. Teylingen vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen het hele jaar door kunnen sporten en bewegen. Dit past bij een ambitie om een vitale samenleving te zijn." De gemeente zet na de zomer het gesprek voort met alle gebruikers van de Veerpolder.

convenant skeelerbaan

stationswegIn de Merenwijk is nu slechts een beperkt aantal wooneenheden dat specifiek is gericht op wensen en behoeften van ouderen. Tegelijk zijn er in deze nu bijna vijftig jaar oude wijk wel steeds meer senioren, die in veel gevallen met z'n tweeën of alleen gewoon verblijven in hun complete gezinswoning. Hier en daar bestaan wel ideeën over speciale woonvormen voor senioren, maar hoe reëel is dat, waar zou dat kunnen, wie financiert dat, en hoe pak je dat aan? De gemeente Leiden reikt nu een helpende hand, en verzorgt hierover een informatiebijeenkomst op dinsdagmiddag 10 september.

Als het 'gebiedspaspoort' voor de Kopermolen de komende periode zal worden uitgewerkt in concrete ideeën en plannen, wil de wijkvereniging daar graag aan meedoen. Hoe ziet de gemeente Leiden dat precies voor zich? Dat wil de wijkvereniging graag weten en daarom heeft voorzitter Akke Timmermans-Kuiken aan wethouder Fleur Spijker gevraagd om op te schrijven hoe het proces verdergaat en wat de rol van de wijkvereniging hierin kan zijn.

Constructieve rol

Er moet nog veel gebeuren, stelt Timmermans in haar brief van 19 augustus aan wethouder Spijker. Er zullen plannen worden gemaakt voor woningen, maar ook voor de openbare ruimte, voor parkeren, fiets- en wandelpaden, de aansluiting met het park en een evenementenplein of een lounche-achtige ontmoetingsruimte. "De werkgroepen van de Wijkvereniging willen hier graag een constructieve rol in vervullen", zo laat Timmermans weten aan Spijker.

Multifunctioneel centrum

Speciale aandacht geeft Timmermans ook aan de ideeën over een multifunctioneel centrum. Een gezondheidscentrum zou daarvan deel kunnen uitmaken, en mogelijk ook een kerkelijk centrum. Bouwer Van der Vorm zal hier zeker bij betrokken zijn. Een onderzoek naar een multifunctioneel centrum zou in september zijn afgerond, wat voor de wijkvereniging mede een reden is om nú aan de bel te trekken. Timmermans stelt voor om half september over de verdere ontwikkeling van plannen voor de Kopermolen bijeen te komen, met onder meer projectleider Bart van Wijk.