De groenste wijk van Leiden

wandeldakOver 5 jaar kunnen we wandelen over het dak van een nieuwe supermarkt, gebouwd op de plek van de oude Hema, snackbar De Koperwiek en winkels daarachter.De plannen voor een 'nieuwe Kopermolen' beginnen vorm te krijgen. Er komt een ondergrondse parkeergarage met ruim honderd plaatsen en daarboven een supermarkt en een heus wandeldak met veel groen. De doorgaande Ketelmeerlaan wordt verlegd richting woonflats, zodat er vlakbij de winkels extra parkeerruimte komt. Zoals eerder gemeld komt er een woontoren met bijna 80 appartementen en een trosje minimalistische huizen ('tiny houses'). De aankleding belooft groen-groen-groen te worden.

Reageren tot 3 juni

Deze nieuwe plannen werden vrijdagmiddag 20 mei gepresenteerd in het popup museum in De Kopermolen. Een aantal grote panelen verbeelden de plannen tot nu toe. Deze panelen zijn maandag 23 mei te bekijken in Op Eigen Wieken. Daarna verhuizen ze weer naar het popup museum, waar ze wat langer blijven. Alle informatie is ook te vinden op de gemeentelijke website doemee.leiden.nl (al is alles vrij lastig te vinden). Reacties op de plannen kunnen worden ingediend tot en met 3 juni.

Bouwen vanaf 2024

De plannen zoals ze nu zijn vertoond, zijn een 'schetsontwerp'. Dat bekent dat allerlei (grote) details nog kunnen wijzigen. Bedoeling is dat er een 'definitief onwerp' is in najaar 2022. Bouwen zal pas eind 2024 starten: met de parkeergarage en de verniewde Lidl. Voor de woontoren gaat pas in 2026 de schop de grond in.

Reageren op dit schetsontwerp kan op twee manieren.
1. Mondeling of op papier, tijdens de presentatie op maandag 23 mei in Op Eigen Wieken.
2. Door in te loggen bij https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/kopermolen
Alle informatie is ook online te bekijken of te downloaden, zodat het rustig thuis is te bestuderen. Downloaden zal niet altijd makkelijk zijn, want het gaat om drie zeer grote bestanden, van liefst 21 tot 38 MB per stuk. Bekijken of dowloanden kan ook direct via de links hieronder (maar om te reageren is inloggen na registreren nodig!):
Gebouwen
Openbare ruimte
Planning

presentatie mei2022Tijdens de presentatie van het Schetsontwerp Kopermolen was er direct veel belangstelling van Merenwijkers.

pont ferry 2021De opstapplek van pont ferry aan de Grote Sloot.Het elektrisch aangedreven pontje dat vorig jaar voer vanaf het golfbaanterrein over de Grote Sloot naar eiland Koudenhoorn in Warmond, zal ook dit jaar weer van wal steken. Althans, dat is de bedoeling. Hiervoor moet nog een vergunning worden aangevraagd, maar dat lijkt een formaliteit. Hoe dit vaartochtje er precies komt uit te zien, wordt toegelicht op een informatiebijeenkomst op woensdagavond 1 juli; wie daarvoor interesse heeft, kan zich melden via mail bij .

Autonoom varend

Dit elektrisch voetveer, 'Ferry' geheten, is ook dit jaar niet veel meer dan een experiment. Onderzocht wordt onder mee wat de mogelijkheden zijn van een 'autonoom varende pont', ofwel een pont zonder kapitein. Er zal overigens wel altijd een kapitein aan boord zijn om de veiligheid van de passagiers te waarborgen. Het pontje zal vanaf half juli varen op vijdag, zaterdag en zondag.

Er is íetsje meer bekend over de vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen en de directe omgeving daarvan. De gemeente Leiden heeft een 'voorlopig ontwerp' gemaakt van de openbare ruimte en vastgoedontwikkelaar Van der Vorm deed dat voor het winkelcentrum. Een toelichting op deze voorlopige plannen komt er op vrijdag 20 mei van 13:00 tot 15:30 uur in het pop-up museum en op maandag 23 mei van 19 tot 21 uur in Op Eigen Wieken.

In beide gevallen gaat het om een inloopbijeekomst: je kunt komen en gaan wanneer je wilt en er is geen centrale spreker. Wel is het mogelijk om ter plekke een reactie te geven aan vertegenwoordigers van de gemeente en Van der Vorm. Reageren op de voorlopige plannen kan ook vanaf 20 mei op deze website van de gemeente: https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/kopermolen

De Regenboog organiseert samen met Op Eigen Wieken op zaterdag 21 mei een dag vol Zin, een inspiratiedag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Op beide locaties zijn er 's ochtends en 's middags allerlei activiteiten.

In de ochtend kun je meedoen aan workshops (onder meer fotografie, poëzie, levensverhalen, bloemschikken en een scratch-orkest) en in de middag kun je komen meezingen met Beethoven en Verdi. Tijdens 'De wijk in gesprek' kun je meepraten over zingeving. En natuurlijk kun je samen eten tijdens de lunch en zijn er volop lekkere hapjes en drankjes.
Het uitgebreide programma met toelichting staat in de programmafolder, die ook op diverse plekken op papier te krijgen is. De folder is hieronder te lezen – mocht dat niet goed te zien zijn, is die ook hier te lezen of te downloaden.

 

merenwijk onder waterDeze kaart geeft aan hoe de Merenwijk binnen 24 uur (een beetje) onder water kan lopen bij een dijkdoorbraak. (klik op de kaart voor een grotere versie)De Merenwijk ligt ongeveer een meter onder de zeespiegel. Dus als er veel dijken zouden doorbreken, stroomt de wijk onder. Maar wees gerust: de kans dat dit gebeurt is erg klein, en het volstromen zal heel langzaam gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door het Hoogheemraadschap van Rijnland en diverse instanties die samenwerken in 'Veiligheidsregio Hollands Midden'.

Op woensdagavond 25 mei is er in het pop-up museum in de Kopermolen een presentatie over de resultaten van dit onderzoek. Tegelijk met deze presentatie over het risico op te véél water, is er informatie over de risico's van te wéinig water in de wijk. Dat laatste risico is: verdroging en hittestress. Hittestress kan worden tegengegaan door bomen, maar ook door regenwater niet altijd zo snel mogelijk af te voeren.

De informatie-avond over water (niet te veel en niet te weinig) is dus op woensdag 25 mei in het pop-ip museumpje. Start 19:30 uur, inloo- vanaf 19:00 uur. Om in te schatten hoe druk het gaat worden, gelieve zich aan te melden via mail .

 

DEM logoOmdat de gaskraan ooit een keer dicht gaat, moet iedere woningeigenaar én huurder een antwoord zien te vinden op de vraag: hoe verwarm ik straks mijn woning? Voor inwoners van de Merenwijk zal dat antwoord verschillen naar gelang de omstandigheden: ben je huurder, of is je eigen woning wel of niet goed genoeg geïsoleerd? Hulp bij een antwoord op die vragen komt er op het Wijk-energiefestival op zaterdag 19 februari, van 16:00 uur tot 21:30 uur.

Het Wijk-energiefestival kent vijf hoofdonderdelen, die deels gelijktijdig plaatsvinden. Die vijf onderdelen zijn:
- Workshop Verduurzamen van je eigen woning - waar begin je?
- Workshop Het energiegesprek voor huurders
- College Tour special, over de energietransitie
- Informatiemarkt energiebesparing en duurzame energie
- Groot Merenwijks Energietransitie Debat

Het festival start 'nadat de boodschappen zijn gedaan' om 16 uur en duurt in eerste instantie tot 18 uur. Om 19:30 start het debat over de energietransitie. Alles gebeurt in of rondom buurthuis Op Eigen Wieken aan het Valkenpad. De organisatie is in handen van de groep Duurzame Energie Merenwijk (DEM). Meer informatie op de website van DEM.

Op de ALV (algemene ledenvergadering) van maandag 24 januari, die voor leden van de wijkvereniging alleen online te volgen was via 'Zoom', is uitgebreid informatie verstrekt over de voortgang van vernieuwing van de Kopermolen en het 'hart van de wijk'. Deze toelichting is binnenkort terug te kijken en luisteren - zodra dat kan, laten we dat hier weten.
Echt nieuws bevatte de voordracht niet, maar sommige eerder geuite ideeën krijgen gestaag wel meer vorm. De Hema is inmiddels verhuisd naar waar eerder Blokker zat. Op de plek van restaurant Panda (dat verhuist) komt een glooiend grasdek vanaf het dak naar het park, met daarin verwerkt negen kleine woningen. Daaronder komt een grote fietsenstalling. Althans, die kant lijkt het nu op te gaan - echt vastgesteld is er nog niets

Parkeren voor auto's gaat ondergronds, maar misschien ook niet, omdat dat heel erg duur is. Parkeren wordt alleen kortstondig gratis, om langparkeren te voorkomen. De Ketelmeerlaan wordt een stukje verlegd richting flats, zondat het marktplein groter wordt; dat is voor parkeren als er geen markt is. In plaats van de twee bushaltes aan weerzijden van het winkelcentrum komt er eentje in het midden. (klik op de afbeeldingen voor een grotere versie)

kopermolen vogelvluchtEen idee van hoe de nieuwe Kopermolen eruit komt te zien; de nieuwe woontoren is hier doorzichtig getekend.woontorenZo ongeveer moet de nieuwe woontoren worden.

 

kopermolen gatIn afwachting van een grote renovatie was er onlangs een verzakking in de entee-luifel bij de Kopermolen.Op maandag 24 januari 2022 kunnen Merenwijkers iets meer te horen krijgen over de ontwikkelingen rond de vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen en omgeving. Dat zal gebeuren op de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging - al is het nog onzeker of dat zal zijn in centrum De Regenboog of op een online-bijeenkomst.

Al jarenlang wordt er gedacht en gepraat over een flinke vernieuwing van De Kopermolen. Duidelijk is al wel dat dat gepaard zal gaan met de bouw van nieuwe woningen, onder meer in een woontoren aan de Ketelmeerlaan. Nog niet duidelijk is hoe de parkeerruimtes eruit aan zien. Evenmin duidelijk is of er permanent een soort openbare ontmoetingsruimte komt zoals nu in het 'popup museum'. En hoe 'groen' gaat het allemaal nu echt worden? Meer over de gang van zaken rond de Kopermolen is te lezen op de DoeMee-website van de gemeente Leiden.

Tip van de sluier

Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Van der Vorm, eigenaar van De Kopermolen, werkt al een tijdje samen met de gemeente Leiden aan 'voorlopig ontwerp' voor het winkelcentrum en omgeving. De verwachting is dat ergens in voorjaar 2022 dat voorlopige ontwerp klaar is. Een tipje van de sluier hierover zal worden opgelicht tijdens de algemene ledenvergadering van Wijkvereniging Merenwijk op maandag 24 januari. Er zal dan iemand aanwezig zijn van Van der Vorm en van de gemeente.

Echte bijeenkomst of online?

Of deze algemene ledenvergadering (ALV) een echte samenkomst in De Regenboog wordt of dat het toch weer een virtuele vergadering via een online verbinding moet zijn, moet de komende weken blijken. Zodra daarover meer bekend is, is dat te lezen op deze website en er wordt een nieuwsbrief verstuurd naar alle leden van de wijkvereniging.