De groenste wijk van Leiden

Voor een paar honderd euro heb je een groen schuurdak. De gemeente geeft namelijk een forse subsidie. En ben je huurder, dan kun je via het WOZ-fonds mogelijk nog extra subsidie krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je het echter wel samen met wat buren doen. Anders heb je namelijk te weinig oppervlak. Op maandag 24 februari is er een info-avond over groene daken.

groendak iepenrodeMakkelijk zelf te doen

De groene plantendeken is makkelijk zelf aan te leggen - voor de simpelste oplossing ben je klaar in twee uurtjes per schuurdak inclusief koffiepauze. Dus maak er een leuke burendag van en vergroen je straat!
Het resultaat: 's winters minder koud in de schuur, 's zomers wat minder heet, een leuker uitzicht op je schuurdak, je schuurdak gaat langer mee én je draagt bij aan de biodiversiteit en de waterberging.

Hoe het natuurlijk vergroenen van schuurdaken kan uitpakken, is te zien op de Iepenrode. Daar zijn half november 2019 dertig woningen voorzien van een groen schuurdak. De bewoners hebben dat toen zelf gelegd, onder deskundige begeleiding.

De informatiebijeenkomst over groene daken is op maandag 24 februari, in De Regenboog.
Start 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Einde plenaire gedeelte om 21 uur, daarna mogelijkheid om te spreken met diverse leveranciers, of om plannen te maken met buren.

De bijeenkomst is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus om zeker te zijn van een plekje is het verstandig om je vooraf hier aan te melden.

OpEigenWiekenHet welzijnswerk in de Merenwijk en in heel Leiden gaat er vanaf de tweede helft van dit jaar iets anders uitzien. Hóe precies, moet nog blijken. De reden voor verandering is dat de gemeente Leiden het welzijnswerk wil laten uitvoeren door drie organisaties: Libertas Leiden, Stichting Sol uit Rotterdam en Incluzio uit Schiedam.

Op Eigen Wieken

Libertas deed al jarenlang welzijnswerk in Leiden, en beheert onder meer de buurthuizen, waaronder Op Eigen Wieken. Sol en Incluzio zijn nieuwkomers; zij waren de winnaars van de openbare aanbesteding van het Leidse welzijnswerk. 'Openbare aanbesteding' betekent dat iedereen kon laten weten voor hoe veel (of hoe weinig) geld hij het welzijnswerk denkt te kunnen doen.

Radius, dat zich vooral richt op ouderen en chronisch zieken, verwijnt niet helemaal uit de Merenwijk en uit Leiden. Het wordt een soort 'onderaannemer' van Libertas.

'Sterke sociale basis'

Aan deze (voorlopige) beslissing van de gemeente Leiden is veel denkwerk en overleg vooraf gegaan. De gemeente heeft onder meer het programma 'Sterke sociale basis' opgesteld. Op de website van de gemeente staat een korte toelichting op het programma 'Sterke sociale basis'. Dat bericht bevat vooral veel wollige en vage taal, maar in enkele 'vragen en antwoorden' wordt iets meer toegelicht.

Als je oud aan het worden bent, kunnen sommige dingen niet meer, of niet meer zoals je dat zou willen. Dat kan soms leiden tot gevoelens dat het leven niet zoveel zin meer heeft. Hoe krijg je dan toch weer energie? Waar heb je dan toch zin in? Dat soort vragen (en antwoorden) komt aan de orde op een serie van drie bijeenkomsten in de Merenwijk. Op elke bijeenkomst is er een inleider. Daarna volgt onderling gesprek, maar dat is niet verplcht.
De bijeenkomsten zijn alle in kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, telkens op dinsdag en beginnen alle om 14:00 uur. Toegang is gratis.

• 3 maart: 'Levensplezier en de kunst van verbinden', inleiding door Annet Gijsman, specialists eenzaamheid

• 17 maart: 'Leven, meervoud van lef?', inleiding door Katja Beerman, consulent Netwerk Levensvragen

• 31 maart: 'Verlies, en hoe verder', inleiding door Kees van der Meer, huisarts in de Merenwijk

Bij voorkeur vooraf even opgeven, via mailadres of bellen naar 0638535810

mandjeDe 'huiskamer' in de Kopermolen – de ruimte waar geen huurder voor is en waar je nu gewoon even kunt zitten – is weer dagelijks open, en nu doorgaans tot circa vier uur in de middag. Hiertoe besloot winkelcentrum-eigenaar Van der Vorm, nadat die ruimte eerder was gesloten wegens te veel overlast door baldadige jeugd. De langere openingstijden kunnen omdat er nu toezicht is van 'iedereen': de omringende winkeliers, de schoonmakers, de wijkagent en af en toe iemand van Van der Vorm.

Het is te hopen dat het gratisboodschappen-mandje in die huiskamer kan blijven staan. In dat mandje in de hoek kan iedereen een boodschapje deponeren, en dat mag ook iets zijn wat al thuis stond maar toch niet gebruikt gaat worden. Dit kan dan worden meegenomen door iemand die echt geen geld heeft om alle boodschappen te betalen hij of zijn nodig heeft.

Voor Leiden-Noord, inclusief de Merenwijk, is een nieuwe wijkagent actief. De term 'wijkagent' is wel handig, maar klopt niet helemaal. Het gaat om een 'boa', ofwel 'buitengewoon opsporings-ambtenaar', in dienst van de gemeente. Een 'boa' is iemand die boeven kan vangen of boetes mag uitdelen, maar die vooral begaan is met het wel en wee van de bevolking. Met ogen die goed open staan en oren die gespitst zijn, en klaar voor enkele vriendelijke woorden als het kan en strenge woorden als het moet. De nieuwe 'boa' stelt zich graag zelf aan de Merenwijk voor.

huiskamer kerstDe 'huiskamer' van winkelcentrum de Kopermolen is voortaan alleen nog in de ochtend open. Vanaf het middaguur is hij gesloten. Reden is dat baldadige jongeren er 's middags bezit van namen en er een zootje van maakten. De winkeliers hadden nog de wijkagent te hulp geroepen, maar die kan daar amper tijd aan besteden.

LeidseRingNoordDe voorgenomen aanleg van de 'Leidse Ring Noord' (over de Willem de Zwijgerlaan) heeft geleid tot grote problemen in de Leiderdorpse politiek. De Lokale Partij Leiderdorp (LPL) wil niet dat er tot 70 km/u mag worden gereden over het Leiderdorpse deel van die ringweg. De LPL heeft daarom het vertrouwen opgezegd in het college van b&w, dat nu geklapt is.

gebiedspaspoort2 kleinEén van de ideeën voor vernieuwing van winkelcentrum de Kopermolen en het opvrolijken van het 'hart van de wijk' is een openbaar toegankelijke, niet-commerciële ontmoetingsruimte. Een idee was om die ontmoetingsruimte te laten aansluiten op het park. Dat lijkt leuk en logisch. Maar een nadeel is dat die dan slecht bereikbaar is voor bijvoorbeeld trouwerijen of begrafenissen. Dit bezwaar werd geuit tijdens een tussentijds overleg tussen de gemeente Leiden en de werkgroep Centrum/Kopermolen van de wijkvereniging op 12 november 2019.

Overleggroep

Tijdens deze bijeenkomst werden de verschillende partijen onderling bijgepraat. Dat onderling bijpraten zal wat meer structuur krijgen. Daarom wordt nog dit jaar een 'Overleggroep' nieuw leven ingeblazen. Daarbij moet worden afgesproken wie er, liefst namens de gehele Merenwijk, in die overleggroep komen en wat de taken van die groep zullen zijn. Pas in het eerste kwartaal van 2020 zal die overleggroep werkelijk actief worden.