De groenste wijk van Leiden

LeidseRingNoordDe voorgenomen aanleg van de 'Leidse Ring Noord' (over de Willem de Zwijgerlaan) heeft geleid tot grote problemen in de Leiderdorpse politiek. De Lokale Partij Leiderdorp (LPL) wil niet dat er tot 70 km/u mag worden gereden over het Leiderdorpse deel van die ringweg. De LPL heeft daarom het vertrouwen opgezegd in het college van b&w, dat nu geklapt is.

gebiedspaspoort2 kleinEén van de ideeën voor vernieuwing van winkelcentrum de Kopermolen en het opvrolijken van het 'hart van de wijk' is een openbaar toegankelijke, niet-commerciële ontmoetingsruimte. Een idee was om die ontmoetingsruimte te laten aansluiten op het park. Dat lijkt leuk en logisch. Maar een nadeel is dat die dan slecht bereikbaar is voor bijvoorbeeld trouwerijen of begrafenissen. Dit bezwaar werd geuit tijdens een tussentijds overleg tussen de gemeente Leiden en de werkgroep Centrum/Kopermolen van de wijkvereniging op 12 november 2019.

Overleggroep

Tijdens deze bijeenkomst werden de verschillende partijen onderling bijgepraat. Dat onderling bijpraten zal wat meer structuur krijgen. Daarom wordt nog dit jaar een 'Overleggroep' nieuw leven ingeblazen. Daarbij moet worden afgesproken wie er, liefst namens de gehele Merenwijk, in die overleggroep komen en wat de taken van die groep zullen zijn. Pas in het eerste kwartaal van 2020 zal die overleggroep werkelijk actief worden.

Wie meer wil weten over hoe energie te besparen, goed te isoleren of duurzaam met energie om te gaan, kan terecht bij een energiecoach. Er zijn al enkele energiecoaches in de Merenwijk, maar er zijn er meer nodig. Daarom komt er opnieuw een vijf avonden durende opleiding tot energiecoach. Helemaal gratis. Een informatiebijeenkomst over deze cursus is op maandag 18 november. Wie belangstelling heeft, kan zich melden via mail bij .

De cursus start op dinsdavond 26 november. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden, maar van de deelnemers wordt wel verwacht dat ze na afloop actief aan de slag gaan om burengroepen in hun wijk bij elkaar te brengen en te begeleiden bij het nemen van duurzame maatregelen in hun (huur)huis. De cursus is bedoeld voor mensen uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Katwijk. Er zijn 12 cursusplaatsen, waarvan een deel al is ingevuld.

Iets meer informatie over deze cursus is te vinden in een (al wat ouder) bericht op de website van DEM (duurzame energie in de merenwijk).

Wijkvereniging Merenwijk is boos op wethouder Asley North over enkele uitspraken die hij deed over de bereikbaarheid van de Merenwijk en de binnenstad. North heeft te weinig oog voor de belangen van de Merenwijkers. Hij heeft, vindt de wijkvereniging, te weinig geluisterd naar de bewoners en vindt op grond van verkeerde argumenten dat herstel van het noordelijke fietspad over de Zijlbrug niet nodig is. Een brief met deze strekking heeft de wijkvereniging gestuurd aan de gemeenteraad en de wethouder, in de hoop dat hen dit op andere gedachten brengt.

Lees ook het gehele bericht van de werkgroep Verkeer en mobiliteit.

kruisingAls we kijken naar de plannen voor de ringweg rond Leiden en vooral de Leidse Ring Noord, vragen we ons af: wat wil de gemeente nou? Ruim baan voor de auto, of toch echt meer ruimte voor de fiets en openbaar vervoer?

Dit ongeveer is de teneur van een brief die de Wijkvereniging Merenwijk heeft gestuurd naar de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. Met veel aandacht voor herstel van de 'noordelijke' fietsroute over de Zijlbrug.

Bekijk hier de hele brief (pdf).

Ofschoon het herfst is, zijn nog lang niet alle blaadjes van de bomen gewaaid. Door regen hangen nu soms takken over wandel- of fietspaden. Het verzoek is of iedereen rondom de eigen woning wil zien of er hinder kan zijn door overhangend groen en om dat vervolgens even te snoeien.
Dit verzoek is afkomstig van 'wijkbeheer' van de gemeente, nadat een inwoner hierover aan de bel had getrokken.

Een korte inspectie door de wijk leert dat er niet veel sprake kan zijn van hinder. Op sommige plekken wordt de doorgang inderdaad wat nauw. Hier moet een evenwicht worden gevonden tussen bereikbaarheid en gezellig groen.
Op de Broekweg, het fietspad van de Merenwijk naar het station, beperken op sommige plekken uitgegroeide takken wel de doorgang. Dit geldt vooral op drukke momenten, als er verkeer van en naar beide richtingen is. Dus werk aan de winkel voor 'Beheer' van de gemeente!
Wie hierover met de gemeente wil bellen, kan via telefoonnummer 14071 vragen naar 'Handhaving', of probeer 'Wijkbeheer' via 071 5167861 of 0654661288.

doorgang


groene tunnelbroekweg


kruisingKrijgt de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van Huisman 9 rijstroken en ter hoogte van het Kooiplein 8 stroken? Wordt er een sterk verkeer aantrekkende route met snelle doorstroming aangelegd dwars door onze stad? Betekenen de plannen nu echt dat er een verbetering komt voor het gebruik van de auto terwijl het terugbrengen van het fietspad aan de noordzijde, waarop de Merenwijk nog steeds aandringt, geen eens meer wordt genoemd? Moeten we straks vanaf de IJsselmeerlaan met de auto eerst via een parallelweg en via de rotonde bij het Kooiplein rijden om pas daarna op de Willem de Zwijgerlaan in te kunnen voegen richting NS station Leiden Centraal en Oegstgeest? Kortom, moeten de Merenwijkers de tol betalen voor het autoluw maken van de binnenstad?

Dat zijn vragen die spelen naar aanleiding van het nieuwe kaderbesluit Leidse Ring Noord en de ontwerpen voor de Willem de Zwijgerlaan/Oude Spoorbaan zoals deze zijn gepresenteerd op de inloopavond afgelopen maandag 30 september.

Wij vinden dat dit anders kan en anders moet. Geen toename van extra autoverkeer stimuleren, maar juist maatregelen nemen om de groei van het autoverkeer af te remmen. Dan zouden de geplande grote geluidschermen langs de Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan niet nodig zijn. Kortom, wij stellen ons de vraag: “Leidse Ring Noord, snelweg of snel weg”.

Werkgroep Verkeer en Mobiliteit

tekening kruising

Grenzeloze liefdes cover Liefde tussen twee mensen met een verschillende culturele achtergrond is altijd extra spannend, onder meer omdat de meest persoonlijke emotionele uitingen soms verschillend worden beleefd. Over het bijzondere van multiculti-koppels is het boek 'Grenzeloze liefde' en een fotoserie gemaakt. De foto's worden tentoongesteld in de bieb in de Merenwijk. Van de opening van deze tentoonstelling (door wethouder Paul Dirkse) is een apart programma gemaakt, met een lezing over recht in de multiculturele samenleving. De opening is op vrijdag 18 oktober, 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 u).

Lees meer over het openingsprogramma
of het boek 'Grenzeloze liefdes'.