De groenste wijk van Leiden

Nuttige info

Hoe laat vertrekt de bus? Wanneer moet welke vuilnisbak buiten staan?
Antwoorden op dit soort vragen proberen we hier te verzamelen. Heb je nog een tip voor handige info voor de wijk - mail het ons.

Vertrektijden bus

Ophalen vuilnis (hier ook info over een te downloaden app)

Klachten, overlast? Meld het!

Wie een klacht heeft over de omgeving, over groen, verkeer, een verbouwing of overlast, kan dat melden bij de gemeente.
Dat kan op de volgende manieren:
- Telefoon: 14071 (zonder 071 ervoor).
- Via de website van de gemeente
- Via twitter: naar @GemeenteLeiden

Of via het project Verbeter de Buurt. Dat kan via hun website, of via een te downloaden app. Daar reageert de gemeente echt op. Op die app en website staan alle eerder gedane meldingen heel uitgebreid én de oplossing ervan, met datum en naam van de melder.

bevolkingspiramide MerenwijkDe Merenwijk telt circa 14.000 inwoners. Zijn dat nog vooral gezinnen, zoals in eerdere jaren, of vergrijst de wijk? Wonen er relatief veel arme of juist welvarende mensen? Antwoorden op dit soort vragen zijn te vinden in een uitgebreid sociaal profiel, dat is te bekijken of te downloaden als pdf-bestand. De gegevens zijn van begin 2017.

Een voorbeeld is de zogeheten bevolkingspiramide, ofwel het aantal personen in bepaalde leeftijdscategorieën. Overduidelijk is nog de (lichtgrijze) generatie babyboomers. Duidelijk is ook dat mensen vanaf hun 20ste (studentenleeftijd) wegtrekken, maar dat de middelbare leeftijd – vaak met kinderen – weer ruim vertegenwoordigd is.