De groenste wijk van Leiden

De Merenwijk is de groenste wijk van Leiden. En dat trekt ook volop bewoners met een groot hart voor de natuur. Zodat er, behalve een prachtige groene woonomgeving, ook talloze groene initiatieven en actieve groepen zijn.

In 2010 waren er plannen om een grote jachthaven aan te leggen in het resterende stukje van de oorspronkelijke Broek- en Simontjespolder.

Wanneer de paddentrek begint, houdt Paddenpatrouille KNNV Leiden op verschillende locaties de overstekers in de gaten.

Om de kwaliteit van de oevervegetatie goed in kaart te brengen is het project 'Oeverplanten' opgezet. Dit is een zogeheden Citizen Science onderzoek.

In het wijkpark groeit onder meer de grote wederik. Dit is de waardplant voor de solitaire slobkousbij. In 2019 is de beheergroep Behoud Slobkousbij opgericht om te voorkomen dat deze planten voortijdig worden weggemaaid.

Verschillende Merenwijkers zijn actief in de Leidse afdeling van IVN. Zij organiseren diverse activiteiten en cursussen in de regio.
Website: https://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio

De Merenwijk kent een enorme vogelrijkdom. Onder meer op het eiland De Strengen broeden allerlei zeldzame vogels, ook van de rode lijst.

Voedselbos Okkerheide is een initiatief van bewoners van de Merenwijk in Leiden. Het doel: meer biodiversiteit en meer verbinding in de wijk.

Wanderen is een gratis app waarmee je door de wijk kunt dwalen. Luister, kijk, ervaar, struin en laat je verrassen door theatrale verhalen, interviews, foto’s van natuur en historie, tekeningen en soundscapes. Ontdek je op een verrasende manier van alles in het park, de Merenwijk en de polder van Warmond.
Website: https://www.wanderen.app/

De Genietommetjes-wandeling brengt je langs diverse buurttuinen in de Merenwijk, via ‘verborgen’ wandelpaadjes die alleen de buurtbewoners kennen.

Op de kinderboerderij is ook Naar buiten! gevestigd, dat evenementen en natuureducatie voor schoolkinderen organiseert.

Midden in het wijkpark ligt de grootste kinderboerderij van Leiden. De boerderij staat op de plaats waar De Wassenaarhoeve stond – vroeger de enige boerderij in een lege polder.

Het wijkpark is het hart van de Merenwijk. Een zuidelijk deel rond de kinderboerderij en een ietwat heuvelig noordelijk deel dat is aangelegd op een voormalige vuilstort.